Norge

Ingen enighet med Ungarn

Norge, Island og Liechtenstein gir hvert år penger til prosjekter i Europa. Noe av det skulle blitt brukt i Ungarn. Men det ble ingen avtale.

Norge, Island og Liechtenstein er alle med i EØS. Det er en avtale mellom de tre landene og Den europeiske union (EU). I perioden 2014 til 2021 skal de tre landene betale rundt 30 milliarder kroner til en felles pott. Norge betaler rundt 95 prosent av dette. Potten skal være til prosjekter i noen av landene i EU. Dette er penger som skal bidra til mindre ulikhet i Europa. Både økonomisk og sosialt.

Ungarn er ett av landene som kunne fått penger. Men det gjør de ikke. De tre landene og Ungarn ble ikke enige. Det gjør at ingen prosjekter i landet får penger for årene fra 2014 og fram til i dag. Ungarn taper rundt 2,4 milliarder kroner på at det ikke ble noen avtale.

– Vi mener at disse pengene kunne vært viktige. Særlig for å støtte det sivile samfunnet i Ungarn, men også for å bidra til innovasjon. Det ville vært viktig for både næringsliv, energi og klima. Men det ville også vært viktig for å sikre rettigheter til minoriteter i landet, sier Ine Eriksen Søreide. Hun er utenriksminister i Norge.

Norge skrev en avtale med Ungarn i desember i fjor. Der var det et krav som måtte være oppfylt før Norge ville betale. Ingen prosjekter kunne få penger, før de var enig om hvem som skulle fordele penger til det sivile samfunnet.

Eriksen Søreide sier Ungarn var enig i noe. De godtok at noen andre enn myndighetene skulle ha det ansvaret. Men de ville ikke godta den Norge mente var den beste til jobben.

Hun sier til avisa VG at de har forhandlet lenge. For Norge var det viktig at det er like regler for alle de 14 landene som får penger.

– Det er viktig for oss som givere. Vi må å holde oss til de prinsippene vi har for alle de 14 andre landene som får EØS-midler, sier hun til avisa.
Siste utgave

På forsiden nå