Norge

Kvinner får ikke nødvendig hjelp

Kvinner får ikke like mye hjelp som menn i norske fengsel. Det viser en ny rapport.

Flere kvinner sliter i norske fengsler. Både psykisk helse og mangel på oppfølging er årsaken. Flere av kvinnene driver med selvskading og de isolerer seg. Dette fører til at psykisk syke ble sykere. Det viser en ny rapport.

– Flere var ikke til å kjenne igjen når de kom tilbake fra isolasjons-cellen. De var ødelagt og hadde mistet håpet. Det var utrolig trist å se. Det sier «Eva» til kanalen NRK. Hun er en av kvinnene som sitter i fengsel. Kvinnen ønsker å være anonym, og derfor har hun fått navnet «Eva».

Ansatte oppfatter at kvinner har dårligere psykisk helse enn menn. Og at flere av kvinnene går fra fengselet og til psykiatri, også tilbake igjen. Rapporten viser at det ikke er nok hjelpemidler for kvinnene. Mange fengsler mangler kvinnelige leger.

– Kvinner har det ekstremt vanskelig i norske fengsler. Flere av de som er fengslet på høysikkerhets-fengsel bør egentlig ikke være der. Og er for syke til å være i det miljøet fengselet tilbyr. Det sier Peter Scharff Smith. Han er professor og prosjektleder ved retts-sosiologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Rapporten er laget for likestillings- og diskriminerings-ombudet.

– Det er ikke slik vi skal drive fengsel. Kvinner er ofte traumatiserte. Og mange har blitt utsatt for vold. Flere har også problemer med rus. Nå må samfunnet se hva som skjer her. Det sier Hanne Bjurstrøm.

---

Kort om saken

  • Kvinner får ikke nødvendig hjelp i fengsel. De får mindre hjelp enn mannlige innsatte.
  • Flere sliter psykisk og blir bare sykere av å være der.

---Siste utgave

På forsiden nå