Norge

Enige om å hjelpe folk med å betale for dyr strøm

Regjeringen vil gi folk mer hjelp med å betale for dyr strøm. Det er klart etter at de ble enige med Sosialistisk Venstreparti.

Norge — I desember fikk folk dekket noe av strømregningen. Kravet var at det kostet mer enn 70 øre per kilowattime (kWh) for selve strømmen. Da skulle staten betale 55 prosent av prisen over 70 øre. Andelen blir større i januar, februar og mars. Da skal staten dekke 80 prosent av prisen over 70 øre.

Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) er svært glade for at de klarte å bli enige med Sosialistisk Venstreparti (SV). Det gjør at de har fått nok støtte til sin plan.

– Det er et mål for oss at norske hjem skal ha tilgang på billig strøm, sier Terje Aasland (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp). De har ansvar for energipolitikk i hvert sitt parti.

SV har krevd at støtten blir endret. De har krevd at en større andel av den skal brukes på hjelp til de som sliter mest. Det vil de prøve å få flertall for på Stortinget.

Flere andre partier på Stortinget er skuffet over regjeringen og SV.

– De gjør ikke den jobben som er forventet av dem. Det er pinlig at SV godtar denne politikken. Det sier Sofie Marhaug i Rødt.

– Støtten til strøm er ikke bra nok. Norske hjem må betale langt mer for strøm i vinter enn det som har vært vanlig de siste årene. Store deler av næringslivet får heller ingen hjelp. Dette skjer med godkjenning fra SV, sier Frank Sve i Fremskrittspartiet.

Også Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti mener det en et dårlig avtale.

– Med denne avtalen får ingen støtte for november. De får bare hjelp til rundt 25 prosent av den totale regningen i desember. Dette er rett og slett ikke godt nok, sier han. Ropstad mener det burde blitt sikret en øvre grense for hva strøm kan koste. Han foreslår 50 øre per kWh.

Miljøpartiet De Grønne reagerer mest på at det er satt av så lite til strømsparing i avtalen. Nemlig 100 millioner.

– Det er altfor puslete. Den billigste energien er den man ikke trenger å bruke. Akutte tiltak gir ingen løsning på lang for de mange med dårlig råd som bor i hus som ikke holder på varmen. Uten tiltak for å spare strøm, vil de komme opp i samme krise igjen, sier Une Bastholm.

Siste utgave

På forsiden nå