Norge

Visste du at vi jobber gratis millioner av timer? 2022 er frivillighetens år!

Frivillige gjør en enorm innsats i Norge. Uten dem hadde samfunnet vært helt anerledes.

Folk jobber gratis i alle kriker og kroker av landet. Og 2022 er frivillighetens år. Målet er at flere skal bli med i frivilligheten. Alle flyktningene fra Ukraina er bare enda et bevis. Norge trenger hjelp fra frivillige.

Frivilligheten er viktig for å inkludere flyktninger. Det sier Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

– Det handler om mer enn trening i språk. Og veiledning om hvordan samfunnet fungerer. Det handler like mye om at flyktningene får dyrke interessene sine. Som fisking, håndarbeid, hagedyrking, friluftsliv og musikk. Og om at de får venner i Norge som deler disse interessene. Det er det inkludering handler om, sier hun til Klar Tale.

Vi jobber gratis tilsvarende 142.000 fulle jobber årlig. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Så mange jobber tilsvarer nærmere 300 millioner timer med arbeid.

Spiller barnet ditt fotball? Da er trolig treneren en frivillig. Ute i gatene går frivillige og passer på i nattemørket. Dessuten er stranda renere fordi noen har ryddet uten å få lønn.

– Frivilligheten er arvesølvet vårt. Uten frivillige hadde Norge sett helt annerledes ut, sier Brekke. Hun har ansvar for frivillighetens år.

Vi og barna våre hadde hatt færre aktiviteter. Det hadde vært færre kor og korps. Og det hadde kostet mye penger å være med. Flere eldre hadde vært ensomme. Dessuten hadde færre av oss gått tur i fjellet. Hvem skulle reddet oss hvis noe skjedde, spør Brekke. Også på sjøen er vi avhengige av frivillige for å være trygge.

Regjeringen har bestemt at 2022 er frivillighetens år. Vi skal hylle innsatsen og invitere flere med. Og fjerne noe av det som hindrer folk i å delta.

– I år skal organisasjonene vise seg fra sin beste side. Slik at flere får lyst til å bli med, sier hun. Dessuten vil de ha flere minoriteter inn i styrer og stell. For da kan frivilligheten lykkes i å få enda flere med flerkulturell bakgrunn med.

Mange gjør en solid innsats innen kultur og fritid. Her er både idrett, friluftsliv og korps med. Det er her det blir gjort aller mest arbeid.

– Folk blir motiverte av å bidra for noe de bryr seg om. De vil være med og påvirke samfunnet. Det er ingen som sier at de vil jobbe gratis for at kommunen skal spare penger, sier Brekke.

Hun sier det er mer enn nok jobb å gjøre. Går du til nettstedet frivillig.no, kan du se hvor du trengs.

– Frivilligheten er Norges viktigste lagarbeid, sier hun.

Nesten åtte av ti i Norge er med i en frivillig organisasjon, viser tall fra SSB. Og om lag halvparten av oss har gjort frivillig arbeid det siste året.

---

Fakta: Frivillighetens år

  • 2022 er frivillighetens år.
  • Målet er å få flere til å ville bli med i frivillig arbeid.
  • Vi jobber nesten 300 millioner timer gratis i året til sammen.

---Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå