Norge

Mener folk som kjører bil med bensin eller diesel må betale mer

Biler som bruker bensin og diesel betaler for lite. Det mener Oslo kommunes klimaetat.

Oslo kommune har et mål om å slippe ut mindre klimagasser. Gassene påvirker temperaturen på jorda. Desto mer gass vi slipper ut, desto varmere kan det bli. Hvis nivået fortsetter å øke, kan det føre til store klimaendringer.

Derfor mener Oslo kommunes klimaetat at noe må gjøres. De mener at folk som kjører biler som bruker bensin eller diesel må betale mer.

Kommunen har lagt fram et forslag om en pakke for bompenger i Oslo. Klimaetaten mener at den er langt fra god nok. Innen de neste åtte årene skal kommunen slippe ut 95 prosent mindre klimagass.

Etaten anbefaler at elbiler betaler mindre enn biler som bruker bensin og diesel. Mer nøyaktig 25 prosent mindre.

Etaten har selv regnet ut hvor mye bilene må betale for at dette skal fungere. De sier at bensin- og dieselbiler må betale 85 kroner per bom når det er mye trafikk.

Det er dobbelt så mye som pakken har lagt opp til. Og nesten tre ganger så mye som i dag.

---

Kort om saken

  • Oslo kommune har lagt fram en egen pakke for bompenger framover.
  • Den skal hjelpe kommunen med å nå klimamålene sine.
  • Oslo kommunes klimaetat mener den er langt fra god nok.

---


Siste utgave

På forsiden nå