Norge

Mer enn en av fire nordmenn frykter Russland

Russland er en trussel for Norge. Det tror én av fire nordmenn, viser en ny måling.

Norge — Noen folk i Norge er redde for Russland. Det viser en ny undersøkelse. Nesten tre av ti av de spurte sier at trusselen fra Russland er «stor eller «svært stor». Det gjelder 28,9 prosent av de spurte. Noen færre mener trusselen er liten eller svært liten. Undersøkelsen er gjort av InFact for avisa Dagbladet.

Vel ett tusen nordmenn har svart på et spørsmål i undersøkelsen: Hvor stor trussel mener du Russland utgjør for Norge?

Kvinner er mer bekymret for Russland enn menn, viser Dagbladets undersøkelse. Bare 6,9 prosent av menn mener trusselen fra Russland er svært stor. 11,9 prosent av kvinnene mener det samme.

Minst bekymret er folk i Nord-Norge. Mest bekymret er folk på Østlandet, utenom Oslo.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå