Norge

Flere klagde til Diskriminerings-nemnda

Diskriminerings-nemda fikk inn 77 prosent flere klager i 2021 enn i 2020.

Likestillings- og diskriminerings-ombudet fikk rundt 500 flere henvendelser i fjor enn i 2020. Diskriminerings-nemnda hadde en økning på hele 77 prosent.

Økningen for Likestillings- og diskriminerings-ombudet var på rundt 25 prosent. Bjørn Erik Thon forteller til avisa Rett24 at de framover skal nå enda flere. Han er likestillings- og diskriminerings-ombud.

– Framover skal vi jobbe for å nå enda flere. Spesielt grupper som i liten grad kontakter oss i dag, sier Thon.

Diskriminerings-nemnda ligger under Likestillings- og diskrimineringsombudet. De fikk inn 512 saker i 2021. De fikk inn 289 saker i 2020.

20 av klagene i 2021 var knyttet til kjønnsidentitet og seksuell orientering. Det er en dobling fra året før.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå