Norge

De fleste mener rike burde skatte mer

Sju av ti mener at de rikeste i Norge bør betale mer skatt.

Det viser spørre-undersøkelsen til avisa Dagbladet. De har spurt 1.063 personer om de rikeste i Norge bør skattlegges hardere.

Tre av ti har svart «Ja, mye hardere». Fire av ti har svart «Ja, litt hardere». Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos. Totalt vil syv av ti at de rikeste burde skatte mer.

De som har svart ja har forskjellig alder, bosted, utdanning og inntekt. Aller flest hadde inntekt mellom 500.000 og 800.000 kroner.Siste utgave

På forsiden nå