Norge

Forsker frykter barn kan få feil diagnose

Kunnskap rundt språkvansker blir bedre og bedre. Men vi kan fortsatt ende opp med gi barn feil diagnose, ifølge ekspert.

– Jeg har forsket på språkvansker siden 1970-tallet, sier Maggie Snowling til en sal fylt av mennesker. Hun er på Perspektiv-konferansen. Den skjer på Thon Hotell Ullevaal i Oslo.

Snowling er kanskje en av de mest kjente forskerne på språkvansker.

Hun er glad for at de har kommet lenger enn på 1970-tallet.

Da kalte de dysleksi for spesifikk språkhemming. Eller «specific language retardation» på engelsk. Mange mente at de måtte kalle det noe annet.

– På den tiden trodde de at hjernekapasitet og språkvansker hang sammen. Men senere er det funnet ut at det ikke stemmer, sier Snowling.

– Du kan være smart og ha problemer med språk, sier hun.

Det var ikke før senere at de endret navnet på diagnosen.

De fleste av oss kjenner nok noen som lever med språkvansker. Eller språkutfordringer som Daniel Lie liker å kalle det.

For to uker siden skrev Klar Tale en sak om Lie. Han er en av de som har utfordringer når han skal lese og skrive. Han er ikke alene. Rundt 773 millioner personer sliter med det samme.

Det har lenge vært lite informasjon på ulike språkutfordringer. Både hva det kommer av og hvilke problemer det skaper.

Snowling er glad for at det skjer en endring. Men hvordan fungerer språkvansker?

– Det er mange problemer for de som har språkvansker, sier Snowling.

For å forklare hvordan språkvansker fungerer bruker hun et eksempel.

---

Eksempel

 • George er åtte år gammel.
 • Han begynner å snakke senere enn resten av klassen.
 • Når han snakker er det ikke fulle setninger. Det klarer han ikke før han er fire år gammel.
 • Ellers utvikler han seg normalt. Men han kan svært få ord, altså dårlig vokabular.
 • Han har problemer med å lese.
 • Han husker ikke alltid hva læreren sier.
 • Han kan bli terget for å ikke forstå vitser.
 • Han elsker kunst og det å lage ting.

---

Snowling sier at disse kan være tegn på at barn sliter med språk.

Eksempelet med George viser hvor bredt problemet med språk er. Det handler ikke bare om å slite med å lese og skrive, men det er mye mer.

– Mye av det kan også føre til andre problemer, sier hun.

Snowling trekker fram aggresjon som et eksempel.

– Det kan komme av at lærer og barn misforstår hverandre. Og barnet blir lei seg for at det ikke blir forstått, sier hun.

Snowling sier at barn som George blir ofte frustrert og sliter med å konsentrere seg. Denne måten å være på kan føre til at folk får feil diagnose.

Forskeren kan få telefon fra foreldre som er stresset og lei seg. De er redde for at barna deres skal få feil diagnose.

Hun sier at det er derfor det er viktig med kunnskap om språkvanskene.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå, sier Snowling.

---

Dette er språkvansker

 • Hvordan snakke. Du kan slite med å uttale ord og hvordan orden skal høres ut. Her kan vi trekke inn stamming.
 • Betydning av språk. Du sliter med meningen med ord.
 • Hvordan språket fungerer. Du sliter med å forstå hvordan språket brukes ulikt. Avhengig av situasjon.

---

Siste utgave

På forsiden nå