Norge

Slik vil de endre måten vi skatter på

Et utvalg har kommet med forslag til nye regler for å betale skatt.

Et eget utvalg har vurdert systemet for hvordan vi skatter. Erna Solberg sin regjering valgte utvalget sommeren 2021. Utvalget skulle blant annet se på hvordan vi kan få flere ut i arbeid.

Utvalget fikk flere oppgaver av den nye regjeringen. Som å se på hvordan systemet kan bidra til omfordeling. Skatteutvalget presenterte utredningen sin mandag 19. desember. Dette er forslagene de kom med.

---

Mindre skatt på arbeid

Mange i Norge er i jobb. Men en del av befolkningen får penger fra etaten Nav på grunn av helsa. Utvalget vil at enda flere skal ha jobb. De mener det bør være et eget arbeids-fradrag.

Folk skal skatte mindre fra det de tjener på jobb. Det skal være på rundt 12.000 kroner.

---

---

Mer skatt på utslipp av klimagass. Mer skatt på aktiviteter som er skadelige for helse og miljø.

Utvalget har sett på hvordan skattesystemet kan hjelpe til å nå målene for klima og miljø. De anbefaler at avgiften for CO₂ blir større.

De vil at taxfree skal fjernes.

---

---

Grunnrenteskatter bør brukes mer enn i dag

Grunnrenta er en skatt for bedrifter som bruker den norske naturen. For eksempel på vannkraft. Regjeringen vil også ha det for vindkraft og anlegg for oppdrett av fisk.

---

---

Enklere merverdiavgift med én sats

Merverdi-avgift (mva.) er avgift du betaler for varer og tjenester. Det er forskjellig hvor mange prosent mva. du betaler. Utvalget vil at alle varer og tjenester har 25 prosent.

---

---

Skatten på middels og høye pensjoner bør økes

I dag skatter pensjonister mindre av pensjonen enn folk gjør av lønn. Men det vil komme flere pensjonister i tiden framover. De ønsker at pensjonister med middels og høy inntekt fra pensjon må skatte mer.

---

---

Ny boligskatt

I Norge skatter vi lite på fast eiendom sammenlignet med andre land. Utvalget anbefaler skatt på bolig for alle. Utvalget vil ha 22 prosent skatt på 1 prosent av boligens reelle verdi.

---

---

Skatten på formue burde bli mindre. Vi burde ha en ny skatt på arv.

Utvalget mener skatt på arv har bedre egenskaper enn skatt på formue. Det skal gi mer skatt av formue en person ikke selv har bygd opp. Og mindre skatt på formue som kommer fra egen innsats.

---

---

Mindre endringer for eierskatt

Utvalget vil blant annet få strengere regler for skattlegging når folk flytter for Norge.

---

---

Selskapsskatten bør ikke endres

Flertallet i utvalget vil ikke endre skatten for selskaper noe særlig.

---

Siste utgave

På forsiden nå