Norge

Hver fjerde nordmann har bedt om økonomisk hjelp

De siste tre årene er det blitt langt flere nordmenn som trenger hjelp med penger. Og mange er avhengig av hjelp fra andre enn det offentlige.

Hver fjerde nordmann har bedt om hjelp med penger, viser en ny undersøkelse som er laget for Frelsesarmeen. Flest har bedt om hjelp fra venner og familie.

I 2023 sier 20 prosent at de har bedt venner og familie om hjelp med penger de seks siste månedene. Bare 9 prosent svarte det samme i 2020. Frelsesarmeen sier at mange har tatt kontakt med dem den siste tiden.

Og nesten like mange sier det er sannsynlig at de vil trenge den samme hjelpen i løpet av det neste halve året, sier Geir Smith-Solevåg. Han er kommunikasjons-sjef i Frelsesarmeen.

– Mange ser mørkt på fremtiden. Vi prøver så godt vi kan å hjelpe til med å dekke de mest nødvendige behovene, sier Smith-Solevåg.

17 prosent sier i undersøkelsen at de vil be om hjelp det neste halve året. Men mange er også usikre på om de kan klare seg uten hjelp.

I gruppa mellom 18 år og 29 år sier hele 42 prosent at de har bedt om hjelp fra familie og venner de seks siste månedene.

14 prosent av de spurte har svart at de har bedt om hjelp fra en offentlig eller ideell virksomhet det siste halvåret. Mer enn halvparten sier det er første gang de ber om slik hjelp.

Organisasjonen Fafo har også laget en ny rapport. Den handler om køene for å få mat hos Frelsesarmeen. Der fant de ut at flere av de som sto i køen var sendt dit fra velferds-direktoratet Nav.

- Tallene viser at 64 prosent sier at de har fått hjelp fra blant annet NAV. Men flere av de samme menneskene besøker ofte organisasjoner som Frelsesarmeen. Det ser vi også i rapporten til Fafo, , sier Smith-Solevåg.

1.106 personer over 18 år har svart på undersøkelsen.

Siste utgave

På forsiden nå