Norge

Krever at vindmøller rives

Høyesterett sier at vindmøllene på Fosen er ulovlig. Den siste uka har flere aktivister krevd at det må rives.

Sist torsdag var det 500 dager siden dommen i Høyesterett. Der står det at menneske-rettighetene ble brutt da det ble bygget vindmøller på Fosen i Trøndelag. Årsaken er at de er et hinder for at samer kan drive med rein. Som urfolk har de rett til å drive med sin kultur.

Derfor gikk flere aktivister inn hos Olje- og energidepartementet (OED). Og de nektet å forlate stedet. Natt til mandag ble de fjernet av politiet.

Timer etterpå var det flere hundre aktivister foran døra inn til OED. Kravet var det samme. Norge må respektere rettighetene til urfolk. De hadde hengt opp plakater der det sto at «Urfolksrett er ikke valgfritt – møllene må rives nå». Da Klar Tale var på stedet mandag, var det en rolig stemning blant aktivistene. De var fra organisasjonene Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom. Den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen og den svenske klima-aktivisten Greta Thunberg var blant dem som satt foran døra til OED.

Aktivistene fikk mandag beskjed om at de får ytre seg, men at det må skje uten følger for de som skulle vært inne og gjort en jobb. De ansatte i sju ulike departement ble mandag bedt om å jobbe hjemmefra. Demonstrantene er klare for å fortsette lenge.

– Vi er ved godt mot nå og kunne sikkert sittet her for alltid, sier Isaksen til kanalen NRK.

Terje Aasland er olje- og energiminister. Han sier Høyesterett var helt klare på at tillatelsen til å bygge vindmøllene var ugyldig. Men Aasland mener dommen ikke sier noe om hva som bør skje med vindmøllene.

Aasland vil ha et nytt vedtak om vindkraft på Fosen, sa han til NTB sist torsdag. Målet er da at det kan være både vindkraft og reindrift der. Aasland sa da at han jobbet med både Sametinget og de som driver med rein for å finne en løsning.

Men flere av dem som lever av reindrift, er misfornøyd med forsøkene. Ifølge Andreas Brønner har regjeringen vist liten interesse for å lytte til reindriften. Han er advokat for reineierne på Sør-Fosen.

– OED har også sagt at de vil se på mulighetene for beite for rein andre steder. For på Fosen er det ingen flere steder der det er mulig å beite. Det vil i praksis si at reindriften må flytte, sa Brønner til avisa Nationen sist uke.

Aasland sier til NRK at han synes en fredelig markering er bra for demokratiet. Men han sier det er Departementenes sikkerhets- og service-organisasjonen som må svare for hva som skjer rundt demonstrasjonene.

Aasland sier også at det vil ta mer tid før de kan presentere et forslag til løsning.

– Men jeg er opptatt av at dette må skje så fort som mulig. Alle er tjent med at denne saken får en god løsning, sier Aasland.

---

Demonstrasjon mot vind-møller

  • Flere demonstrerer mot staten i Norge.
  • De mener myndighetene må si at vind-møllene på Fosen i Trøndelag må rives.
  • Årsaken er at Høyesterett for 500 dager siden sa det var ulovlig å bygge vind-møllene.

---Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå