Norge

Mange må klare seg uten fastlege i Norge

Alle har rett til å ha en fastlege. Men mange steder er det for få fastleger. Hva gjør du da?

Har du skadet deg eller mistenker sykdom? Eller trenger du nye medisiner? Da skal du dra til fastlegen. I Norge har vi hatt fastlege-ordningen siden 2001. Alle som bor i en kommune, har rett på sin egen fastlege.

– Fastlege-ordningen ble en stor suksess. Folk slapp å vente like lenge, sier Nils Kristian Klev til Klar Tale. Klev er leder i foreningen for allmennleger.

Bildet er av Nils Kristian Klev.

Etter 2001 begynte flere leger å drive sin egen praksis. De var ikke lenger ansatt på legekontorer som kommunen drev.

Men etter hvert fikk fastlegene flere oppgaver, forklarer Klev. Nå har de mange flere oppgaver enn tidligere. Hvis folk har vært innlagt på sykehuset, er det fastlegene som følger dem opp. Og sykehusene skriver pasienter ut raskere. De trenger mer oppfølging fra fastlegen.

Det største ansvaret er å undersøke, behandle og følge opp pasienten. Men det har kommet flere andre oppgaver. Som å bestille pasientreiser. Oppdatere lister over medisiner og resepter. Legene skriver ut erklæringer og attester. Det tar lang tid.

Mange må også jobbe på legevakta på kveld, natt og i helgene. I kommuner med få leger blir det oftere jobbing på legevakta. På legevakta hjelper de folk utenom normal arbeidstid.

– Fastleger jobber i gjennomsnitt 55,6 timer i uken. Noen jobber også mye mer enn det, sier Klev.

Det viser en studie fra 2018. I Norge jobber folk i gjennomsnitt 37,5 timer i uka. Fastleger har i gjennomsnitt rundt 1.000 pasienter på listen sin. Så for mange fastleger har det blitt for mye jobb, sier Klev. Han mener at å være fastlege egentlig er en fin jobb.

– Du får følge folk fra de er unge til gamle. Det er veldig givende.

I Norge er det vanskelig å komme inn på legestudier. Du må ha karakteren seks i nesten alle fag. Derfor utdanner mange seg i utlandet også.

– Det er forståelig. Samtidig er det fint å få kjennskapet til systemet i Norge. Det hadde vært bra å få utdannet flere i Norge.

Samtidig handler det ikke om at vi utdanner for få leger. Men for få velger å bli fastlege. Mye på grunn av at det mange steder er mye jobb, forklarer Klev.

Én av 24 har ikke fastlege i dag. 220.000 nordmenn er uten fastlege. Men mange av disse har tilgang på vikar eller annen lege. Folk som står helt uten lege, må ofte dra på legevakta for å få hjelp.

Å dra til privat lege går også an flere steder. Klev synes det er synd at folk blir nødt til det om de mangler fastlege.

– Vår ordning er en av verdens beste. Mange land er interessert i vår fastlege-ordning.

Men Klev sier at ordningen har fått for lite penger. Det har skjedd over mange år.

– Vi trenger flere fastleger. Men flere leger koster også mer penger.

Klev tror det hadde vært bra for fastleger å ha færre pasienter. Både for at flere skal ville fortsette i jobben. Og for å flere til å begynne.

– Da får de bedre tid til pasientene sine. Og de får ha et liv utenom jobben.

Regjeringen sier de skal bedre ordningen med fastleger. De får eksperter til å se hva som skal gjøres. De omtaler det som en krise. Ordningen får ekstra penger i år.

– Vi jobber på høygir med løsninger, sa statsminister Jonas Gahr Støre i fjor.

En endelig rapport kommer innen 15. april, sier de.


Siste utgave

På forsiden nå