Norge

Flere drar ikke på jobb på grunn av bekymring

Folk bekymrer seg mest over personlig økonomi.

Mange har vært borte fra jobb på grunn av bekymring. 15 prosent sier at de har vært borte de siste seks månedene.

Det viser arbeidslivs-undersøkelsen Alx. HR Norge og Kantar har gjennomført undersøkelsen.

Over halvparten bekymrer seg ikke noe særlig. Nesten tre av ti bekymrer seg til en viss grad. Mens 15 prosent har personlige bekymringer.

De har vært borte fra jobb på grunn av bekymringene. De har følt seg på en negativ måte på grunn av dette. Det gjelder nesten en halv million mennesker.

– Vi tror mange sykdommer kan spores tilbake til bekymringer, sier Harald Sørgaard-Djupvik. Han er psykolog hos Kantar.

Sykdommene kan være i muskel eller skjellet. Eller det kan være lettere psykiske plager.

– Spesielt bekymringer rundt personlig økonomi kan gjøre folk syke, sier Sørgaard-Djupvik.

Nesten hver femte av de spurte sier at de bekymrer seg hele tiden. De bekymrer seg mest over høye priser på mat og strøm. I tillegg til personlig økonomi og at rentene har gått opp.

Unge under 30 år, de med lav lønn og lav utdanning bekymrer seg mest.

De som bekymrer seg mest på jobb, er unge under 30 år, lavtlønnede og de med lav utdanning.

Undersøkelsen viser samtidig at nordmenn ikke er bekymret for å miste jobben.

Siste utgave

På forsiden nå