Norge

Barn, unge og eldre ble hardt rammet under pandemien

Korona-reglene gikk spesielt utover noen grupper i samfunnet, mener korona-utvalget.

Øystein Olsen leder korona-utvalget. De har sett nærmere på hvordan korona-pandemien ble håndtert. Utvalget mener pandemien ble taklet på en god måte i all hovedsak, mener Olsen.

– Men regelverket var for dårlig for å håndtere en langvarig krise, sa Olsen under en presse-konferanse. Utvalget snakket om funnene sine på presse-konferansen.

Et av forslagene utvalget er en nasjonal oversikt. Oversikten skal vise folk som jobber innen helse, som kan bidra i en krisesituasjon.

Utvalget mener også at pandemien og korona-reglene rammet forskjellig økonomisk. Særlig noen grupper ble rammet av de strenge reglene, skriver avisa VG.

---

Disse gruppene ble hardt rammet:

* Barn og unge. Barn og unge hadde lav risiko for sykdom og død som følge av korona. Men livene deres ble begrense. De var mindre på skolen. Fritidsaktiviteter var også stengt til tider.

* Mange fikk tapt livskvalitet gjennom to år med pandemi. Et mindre antall har fått mer langvarige negative virkninger.

* Utvalget mener myndighetene burde brukt erfaringer fra tidligere i pandemien. De mener når valg om barn skulle tas.

---


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå