Norge

Vanskelig å få nok folk til jobbene i kommunene

Kommunene sliter med å finne nok folk til jobbene. Spesielt jobber innen helse.

Kommunene opplever det som vanskeligere å finne folk til stillingene.

– Kommunene rapporterer at helsefag-arbeidere er mer og mer utfordrende å rekruttere, sier Marit R. Leinhardt. Hun er avdelings-direktør for Arbeidsgiverpolitikk i organisasjonen KS.

Hele 92 prosent av kommunene sier det er utfordrende å få tak i sykepleiere. Å få nok leger er også utfordrende for flere kommuner. I tillegg til vernepleiere, psykologer og helsefag-arbeidere.

Kommuner har mange ansatte som jobber med helse og omsorg. De har flest årsverk i kommune-sektoren. Etter det kommer undervisning og barnehage. Det viser tall fra Kommune-sektorens arbeidsgiver-monitor. Undersøkelsen lanseres tirsdag under Arendalsuka.

Behovet i kommunene blir stadig større. Det er forventet at det blir større i årene som kommer. Samtidig trengs det mer kompetanse. Blant annet digital kompetanse.

Det er fordi vi blir flere folk i Norge. Samtidig blir befolkningen eldre. Behovet for tjenester er i endring.

I slutten av 2022 var det 490.000 ansatte i kommune-sektoren. Gjennomsnittet på hvor stor stillingen folk hadde var på 86 prosent.

Å få flere til å jobbe heltid vil gjøre at det blir flere årsverk. Det samme gjelder tiltak som gjør at eldre er lenger i arbeidslivet. Og tiltak for å få lavere sykefravær.

Utfordringene er ulike rundt i Norge, minner Leinhardt om.

– Det finnes ikke én løsning for å løse disse utfordringene. Det er også viktig å prøve helt nye løsninger, sier hun.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå