Norge

Renta og prisene endrer seg

Folk betaler mer for lånene sine. Det gjør bankene bekymret.

---

Ekstra kort og klart

  • Noen mennesker kan ha problemer med å betale tilbake pengene de har lånt.
  • Norges Bank mener det vil gå fint for de fleste.
  • Norske banker har god økonomi, som igjen gir folket trygghet.

---

Folk sliter med økonomien for tiden. Det skyldes flere årsaker.

Noen ganger låner folk penger fra banken for å kjøpe seg et hus eller en bil. Nå er det også blitt litt vanskelig for bankene. Årsaken er at styrings-renta endrer seg.

Når renta blir høyere, må du betale tilbake mer for å ha lånt penger. En annen årsak er at prisen på ting som varer og tjenester også er blitt dyrere.

– Rentene har endret seg både ute og hjemme. Det sier Pål Longva. Han er visesentral-banksjef.

Norges Bank sier at dette kan bli et problem for mange. Årsaken er at folk kan ende opp med å slite og betale tilbake lånene sine.

---

Hvem er Norges Bank?

  • Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken.
  • Ida Wolden Bache er sjef for banken, og kalles sentralbanksjef.
  • Norges Bank har et ansvar om å følge med og passe på økonomien. Det gjør de med styringsrenta. Den bidrar til å styre lån til både folk og bedrifter.
  • Målet til Norges Bank er å holde en stabil inflasjon. Den skal ligge på rundt 2 prosent for å være stabil.
  • Styringsrenta blir satt åtte ganger hvert år. Men kan også bli endret om det skjer noe veldig spesielt, som for eksempel under korona-pandemien.
  • Sjefen for Norges Bank skal være uavhengig. Det er det loven som sier. Regjeringen kan gi råd om hva som bør gjøres, men de kan ikke kreve at Norges Bank gjør noe. Det kan de kun gjøre om det skjer noe veldig spesielt. Om Norges Bank hadde nektet å gjøre noe med styringsrenten under korona-pandemien, kunne regjeringen har krevd noe. Det blir sett på som en veldig spesiell situasjon.

---

– Dette kan være alvorlig for de det gjelder. Men når vi ser de som eier bolig under ett, vil de aller fleste klare å betale lånet sitt, sier han.

Samtidig sier Longva at folk bør være forsiktige med pengene sine. De norske bankene har fortsatt god økonomi, ifølge Norges Bank. De har nok penger til å hjelpe folk som har problemer med å betale tilbake lånet sitt.

Norges Bank mener at dette kommer til å gå bra til slutt.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå