Norge

Så lenge vil regjeringa at vi skal jobbe

Regjeringa vil at vi skal jobbe lenger før vi blir pensjonist.

Aldersgrensa for pensjon er i dag 67 år. Pensjons-utvalget har foreslått at grensa endres. Aldersgrensa skal være bevegelig, mener de. Det er fordi det er forventet at vi vil leve lenger i framtida.

Forslaget betyr at vi må jobbe lenger. For eksempel må de som er født i 1980 må jobbe til de er 69 år. Altså to år lenger enn dagens grense.

---

Hva er pensjon?

  • Pensjon er det samme som lønn.
  • Pensjon er de pengene du skal leve av den dagen du slutter å jobbe.
  • Pengene kommer fra det du tjener i løpet av livet.
  • En del av lønna di blir trukket og satt av til pensjon hver måned. Slik sparer du pensjon.

---

Tonje Brenna er arbeidsminister. Hun og regjeringen er enig i at aldersgrensa bør endres gradvis.

– Jeg mener det er fornuftig å øke aldersgrensa gradvis. Gjør vi det for brått, vil det få noen rare utslag, sier Brenna.

Brenna tror og håper at Stortinget vil bli enig om dette. Men partiet Rødt er ikke enig i forslaget.

– Det er usosialt og urettferdig, sier Mímír Kristjánsson. Han jobber for Rødt på Stortinget.

Regjeringa tar ikke hensyn til de som jobber med tungt fysisk arbeid, mener han. Det er forventet at de lever kortere enn for eksempel leger og advokater.

– Dette kommer de aldri til å få med Rødt på, sier Kristjánsson.

Kirsti Bergstø er leder i Sosialistisk Venstreparti (SV). Hun er enig i at folk i tunge jobber ikke er tatt hensyn til. Det er viktig å finne løsninger for de som ikke kan jobbe lenger, mener hun.

Brenna sier hun vil finne en løsning for denne gruppen.

– Pensjons-utvalget laget ikke noen løsning for de såkalte sliterne. Det er jeg opptatt av at vi klarer å finne.

---

Kort om saken

  • Regjeringa vil at vi skal jobbe lenger før vi blir pensjonist.
  • Årsaken er at det er forventet at vi vil leve lenger i framtida.
  • Partiet Rødt er uenig i forslaget.

---


Siste utgave

På forsiden nå