Norge

Skeive opplever mer vold og hat enn heterofile

Skeive i Norge utsettes for flere lovbrudd enn heterofile, ifølge undersøkelse.

Skeive opplever mer vold og seksuell vold enn heterofile. De opplever også mer hat-kriminalitet og hatefulle ytringer.

Det viser Nasjonal trygghets-undersøkelse. De har spurt 25.000 nordmenn om de har vært utsatt for lovbrudd i 2022. Det vil si hendelser som tyveri, vold og hat-kriminalitet. Samt seksuelle overgrep, digital kriminalitet og andre lovbrudd.

De ble også spurt om hvor redde de er for å oppleve noe kriminelt. Og hvor stor tillit de har til politi og rettsvesen.

Det er særlig blitt sett på hvordan skeive nordmenn har det.

Én av tre heterofile ble utsatt for lovbrudd i 2022. Mens halvparten av lesbiske, homofile og bifile (LHB-personer) ble utsatt for lovbrudd.

– LHB-personer er særlig mer utsatt for lovbrudd som vold og seksuell vold. Det sier Mette Løvgren i en pressemelding. Hun er forsker i instituttet NOVA ved universitetet OsloMet.

22 prosent av LHB-personene forteller at de opplevde minst ett tilfelle av vold i 2022. Det er mer enn dobbelt så mange blant de heterofile. Der opplevde 10 prosent det samme.

Forskjellen er enda større for seksuell vold. Det innebærer alt fra seksuelle krenkelser til voldtekt. Én av fire LHB-personer opplevde dette. Seks prosent blant heterofile opplevde det samme.

LHB-personer er også mer bekymra for å oppleve lovbrudd, ifølge Løvgren.

– Bekymringa gjelder ikke alle lovbrudd. Men lovbrudd som de som gruppe er mer utsatt for. Som vold, seksuell vold, diskriminering, hat-kriminalitet og hatefulle ytringer.

Løvgren sier styresmakter og politi må være oppmerksom på dette.

Hun påpeker også at LHB-personer har mindre tillit til andre.

– Her kan vi alle bidra. Som kollegaer, venner og medmennesker. Og hjelpe til slik at alle kan oppleve trygge situasjoner.

I fjor undersøkte politiet hvor mange skeive som opplever hat-kriminalitet. I deres undersøkelse svarte 40 prosent at de hadde opplevd det. Men 89 prosent anmelder ikke sakene til politiet.

– Hatefulle ytringer er ofte det som er vanskeligst å vurdere. I forhold til straffbarhet. Det sa Monica Lillebakken til kanalen NRK. Hun jobber i politiet.

Bassel Hatoum er leder i foreningen Skeiv Verden. Mange som opplever hat-kriminalitet tenker at det ikke er «stort nok» til å anmelde, tror han.

– Mange av oss skeive har opplevd motstand mot vår skeive identitet opp gjennom livet. Hat-kriminalitet blir for mange bare noe som føyer seg inn i rekken av dårlige opplevelser. Det sa Hatoum til NRK.Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå