Norge

Når kommer pengene fra Nav på konto i desember?

Mottar du stønad fra Nav? De fleste får pengene utbetalt disse to dagene i desember.

I desember handler vi julegaver og ekstra mat. Selv om det er priskrig på julemat, bruker vi mye penger.

Mange får lønn tidligere i desember. Jobben din kan flytte lønningsdagen så pengene kommer tidligere. Den betales ut med halv skatt. Også noen utbetalinger fra Nav har halvt skattetrekk. Og noen av disse kommer på konto tidligere. I år er det to datoer mange av utbetalingene kommer: 12. og 15. desember.

Nav forteller Klar Tale at de vil sikre at alle får penger før jul. Derfor er utbetalingsdatoen for blant annet pensjon satt til 12. desember.

Marianne Fålun sier at du skal være sikker på at pengene kommer senest denne datoen. Hun er økonomi- og styringsdirektør i Nav. De sender pengene til banken noen dager før denne datoen. Så pengene kan komme inn på konto tidligere enn dette.

Disse utbetalingene fra Nav kommer senest 12. desember:

Pensjoner

Foreldrepenger

Grunnstønad

Menerstatning ved yrkesskade

Overgangsstønader

Stønad til barnetilsyn for enslig mor eller far

Uføretrygd

Ventelønn

Ytelser til tidligere familiepleiere.


Disse utbetalingene fra Nav kommer senest 15. desember:

Barnetrygd og utvidet barnetrygd

Kontantstøtte


Disse utbetalingene fra Nav kommer senest 25. desember:

Svangerskapspenger

Sykepenger

Pleiepenger for sykt barn


Det er ikke én fast dato for utbetaling av for eksempel sosialhjelp. Hvilken kommune du bor i, avgjør dato for utbetaling.

Her kan du lese alt om Nav sine utbetalingsdatoer.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå