Norge

Nytt forslag lar deg velge abort lenger

Flertallet i abortutvalget vil utvide grensen for når du kan ta abort.

Abortutvalget har sett på abortloven. De leverte sin rapport til helseminister Ingvild Kjerkol i dag (torsdag).

Utvalget har blant annet vurdert om grensen for fri abort skal utvides. Kvinner kan i dag bestemme selv fram til uke 12. Etter uke 12 må en abort godkjennes av en nemnd.

Abortutvalget har 13 medlemmer. 10 av dem ønsker å utvide grensen for fri abort til uke 18.

Kari Sønderland er leder i abortutvalget.

– Vi trenger en ny abortlov. Det sa Sønderland da rapporten ble presentert.

Dagens abortlov ble vedtatt i 1975. Fri abort fram til uke 12 ble innført i 1978.

– Samfunnet har endret seg mye siden 1970-tallet, sa Sønderland.

Hvis du ønsker å ta abort etter uke 12, må du søke om det. Over 99 prosent av søknadene blir godkjent.

Abortloven skal behandles på Stortinget. Partiene er litt uenige om hva de mener bør gjøres. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne vil utvide grensen.

Rødt og SV vil utvide grensen til uke 22. De andre partiene vil utvide grensen til uke 18.

Høyre, Fremskrittspartiet og KrF vil beholde dagens grense på 12 uker.

Olaug Bollestad er leder i Kristelig Folkeparti (KrF). Hennes parti ønsker å beholde dagens grense på 12 uker. Bollestad mener en utvidelse svekker rettsvernet til et foster.

– KrF vil ikke støtte en slik utvidelse, sier hun. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

---

Hva er abortutvalget?

  • Regjeringen opprettet abortutvalget 17. juni 2022.
  • Utvalgets skulle vurdere abortloven. Og se på oppfølgingen av kvinner som tar abort.
  • De skulle også vurdere alternativer til dagens abortnemnder. Det er de som avgjør om du får ta abort eller ikke etter uke 12.
  • Kari Sønderland er leder i abortutvalget.
  • Abortutvalget leverte sin rapport til helseministeren 14. desember.

---
Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå