Norge

Dette er de største truslene mot Norge

Russland og Kina er de største truslene mot norsk sikkerhet i 2024.

Politiets sikkerhets-tjeneste (PST) har sett på hva som kan true Norge i 2024. Det har også Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Etterretningstjenesten (E-tjenesten) gjort.

Funnene la de fram for pressen mandag.

PST mener Kina vil være en betydelig trussel mot Norge. Det dreier seg om etterretning, som er at noen skaffer informasjon de ikke skal ha. Både om folk og ulike virksomheter. PST mener denne trusselen vil bli større i løpet av året.

– Det skyldes særlig det forverrede forholdet mellom Kina og Vesten. Det skriver PST.

Russland driver også med etterretning. Krigen i Ukraina gjør denne trusselen større. Samt at Norge er med i forsvars-alliansen Nato. Vi deler også grense med Russland.

E-tjenesten sier at vi står overfor en farligere sikkerhets-politisk situasjon nå enn for ett år siden.

– Utviklingen framover er usikker. Interesse-konfliktene mellom autoritære stater og Vesten blir tydeligere. Det skriver Nils Andreas Stensønes i E-tjenestens trussel-vurdering. Han er sjef i E-tjenesten.

Russland og Kina vil gjøre flest forsøk på å skaffe norske varer og teknologi på skjulte måter i 2024. Det forventer PST. Målet for landene er å styrke militæret sitt. Dette kan også andre land komme til å prøve seg på.

Truslene dreier seg også om sabotasje. For eksempel mot norsk produksjon av gass.

Uenighet blant politikere i verden gjør at truslene mot Norge blir større.

Terror er også en fare i 2024. Krigen på Gazastripen kan føre til at noen tyr til vold.

– Både IS og al-Qaida har oppfordret til angrep på israelske mål. IS har forsøkt å gjennomføre flere angrep i Europa, skriver E-tjenesten.

PST sier at trusselnivået for terror i Norge er moderat.

Siste utgave

På forsiden nå