Norge

Har funnet fem trusler mot Norge

Kripos peker på fem alvorlige trusler mot Norge i ny rapport.

Rapporten handler om kriminelle nettverk i Norge. Det er fare for at kriminelle fra andre land vil være aktive i Norge. Det mener spesial-politiet Kripos.

Norge kan bli et transittland for narkotika. Det sier Eivind Borge i en pressemelding. Han jobber i Kripos.

Et transittland er et land der en vare midlertidig befinner seg. Før den blir sendt videre til et annet land.

Narkotikaen kommer innom Norge først. Så blir den sendt til andre land i Norden og Europa.

Kripos ser alvorlig på situasjonen. Politiet, Tolletaten og andre aktører må samarbeide, sier Borge. De ønsker å stoppe utviklingen.

Fjoråret viste at store mengder narkotika blir sendt til Norge. Det gjelder særlig kokain. Det ble funnet store mengder i lasteskip. Og i last som kom til Norge via sjøveien.

– Norge har verdens nest lengste kystlinje. Derfor er det krevende for oss å kontrollere. Det sier Øystein Børmer. Han er direktør i Tolletaten.

Kripos mener kriminelle nettverk i utlandet også er en trussel. Som Sverige, Marokko, Litauen og albansk-språklige land.

– Flere av disse har direkte kontakt med narkotika-kartell i Sør-Amerika. De forsyner norske kriminelle nettverk med narkotika, sier Borge.

De kriminelle er profesjonelle. De leverer forskjellige typer tjenester i kriminelle miljøer, ifølge Kripos.

Klar Tale snakket med Kripos i desember. De sa da at de var bekymret for svensk kriminell aktivitet i Norge.
Siste utgave

På forsiden nå