Norge

Hvorfor er det flest menn som dreper?

Vi har lagt bak oss en måned med mange drap i Norge. Hva kjennetegner de som dreper?

Det er generelt få drap i Norge. Men januar i år skiller seg ut. 13 mennesker ble drept på én måned.

Når sist hadde vi en så dødelig januar? Klar Tale spurte Statistisk sentralbyrå (SSB) tidligere i år. Men de hadde ikke svaret.

– Generelt er det slik at antall drap tidvis varierer mye. Fra år til år og måned til måned, sa Reid J. Stene. Han jobber i SSB.

Flere av sakene i januar har én ting til felles. Drapene ble begått av menn som hadde en nær relasjon til ofrene. Av en far, bestefar, tidligere partner, samboer eller sønn. I tillegg er det flere mulige selvdrap.

Vibeke Ottesen er drapsforsker ved Universitetet i Oslo. Hun har studert kjennetegn ved barnedrap og familiedrap i Norge. Det er flest menn som begår drap i nære relasjoner, sier hun.

Det har ikke alltid vært slik at menn begår så mange flere drap enn kvinner. Verken på partnere eller barn.

– Historisk har kvinner begått flest barnedrap, da på sine nyfødte barn. Det sier Ottesen til Klar Tale.

Dette har endret seg. Årsakene er blant annet prevensjon, abort, sosial aksept for og økonomisk hjelp til alenemødre.

– Det har ført til at vi nær sagt ikke har slike drap i Norge mer.

I land som Norge er det også færre kvinner som dreper partneren sin. Én årsak er at det er lettere for kvinner å komme seg ut av voldelige forhold. For eksempel ved hjelp av krisesentre. Kvinner kan også få voldsalarm. Og politiet tar vold i nære relasjoner på alvor som en kriminell handling.

I land uten disse hjelpemidlene, er det annerledes.

– Der har det vært en jevnere fordeling mellom kjønnene i å begå partnerdrap.

Det er altså flest menn som begår partner- og barnedrap i Norge i dag.

– Jeg tror ikke vi har hatt nok fokus på hvilke hjelpebehov menn kan ha. Som kunne forebygge drapene deres, sier Ottesen.

I Ottesens studie hadde nær 80 prosent tanker om selvmord eller var psykotiske da de begikk drapet.

Å forebygge tanker om selvmord er én av nøklene til å forebygge drap i nære relasjoner, mener Ottesen.

Ofte skjer drapene ved samlivsbrudd. Eller når menn mister sin forsørgerevne, påpeker hun.

– Vi må stille opp for menn i slike kriser, sier Ottesen.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå