Norge

Hvem eier Karasjok?

Saken om Karasjok skal snart i retten. Flere grupper mener de har rett på utmarka i Karasjok.

Hvem eier utmarka i Karasjok? Det skal Høyesterett bestemme. Saken går fra torsdag 29. februar.

Saken gjelder eiendomsretten til grunnen i hele Karasjok kommune. Unntaket er noen mindre områder. Det er snakk om 98 prosent av kommunens areal. Karasjok er Norges nest største kommune.

Tre grupper påstår at de har retten på området. Det skriver Norges Høyesterett.

Dette er partene:

  1. Finnmarkseiendommen (Fefo).
  2. Lokalbefolkningen i Karasjok.
  3. Den samiske del av lokalbefolkningen i Karasjok.

Staten ga nesten all eiendom i Finnmark til Fefo i 2005. Men Fefo tapte søksmålet om retten til eiendom i Karasjok kommune. Det bestemte Utmarksdomstolen. Domstolen sa at de som bor i Karasjok har eiendomsretten. En gruppe mener samene alene skal ha retten. Begge de tapende partene har anket saken til Høyesterett. Det skriver nyhetsbyrået NTB.Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå