Norge

Har aldri fått flere anmeldelser

Politiet i Oslo er bekymret. De har aldri fått så mange anmeldelser om vold som i 2023.

Rundt 8.000 hendelser ble anmeldt i Oslo, Asker og Bærum.

Det er 430 flere anmeldelser enn i 2022. Det skriver kanalen NRK.

Tallet vokste mest for anmeldelser av trusler. Politiet fikk 13 prosent flere slike anmeldelser i fjor.

Grete Lien Metlid er bekymret. Det sier hun til kanalen. Hun jobber i politiet.

– Vi er opptatt av å finne flere svar på hva som kan ligge bak tallene. Dette må våre analytikere jobbe videre med, sier hun.

Det var også flere forsøk på drap i fjor. 50 personer ble forsøkt drept i Oslo, Asker og Bærum. Det er 21 flere enn i 2022.

Det har blitt mer vold blant unge. Og det er flere unge som begår ran. Dette gjør politiet særlig bekymret. Politiet fikk 13 anmeldelser i måneden i snitt. Det gjaldt ran der kniv eller andre stikkvåpen ble brukt. Det er det høyeste tallet som er registrert de siste fem årene.

Politiet fikk også mange anmeldelser om fysisk vold med stikkvåpen. Snittet var 12 anmeldelser i måneden. Politiet fikk 40 anmeldelser om ran med skytevåpen i fjor.

Siste utgave

På forsiden nå