Norge

Jobbe på helligdager? Dette sier reglene

Noen får lønn uten å jobbe på røde dager. Må du jobbe, kan du ha rett på tillegg til den vanlige lønna.

Om våren er det mange røde dager på kalenderen. Disse dagene er enten offentlige høytidsdager, eller helligdager. Fridagene i påska er eksempel på helligdager.

I mai i år er det ekstra mange røde dager. Generelt har ansatte fri på de røde dagene.

Så hva er rettighetene dine når du må jobbe på en rød dag?

Hvor du jobber, og hvilken rød dag det er, bestemmer hva du har rett på.

1. mai og 17. mai er høytidsdager. For disse to høytidsdagene gjelder det en egen lov. Den sier at hvis du har jobbet på jobben din i minst 30 dager, og 1. og 17. mai er på en hverdag, skal du ha full lønn på disse to dagene. Selv om du har fri.

I år er 1. mai på en onsdag. 17. mai er på en fredag. Altså skal du ha lønn selv om det er fridager.

Må du jobbe på en av disse dagene? Da sier loven at du skal ha samme tillegg i lønna som du har avtale om å få utbetalt ved jobbing på en søndag. Har du ingen egen avtale om lønn på søndager? Da sier loven at du skal ha tillegg som er minst 50 prosent av din vanlige lønn.

Hva med helligdagene?

Om våren har vi helligdagene Kristi himmelfartsdag og pinse. Kristi himmelfart er alltid på en torsdag. For denne helligdagen er alltid 39 dager etter første påskedag. 1. pinsedag er alltid på en søndag, og 2. pinsedag er alltid på en mandag.

Normalt sett skal alle ha fri på helligdager. Det sier arbeidsmiljøloven.

Likevel er det noen som må jobbe på disse dagene. Unntakene gjelder jobber der det er nødvendig med folk på jobb. Som på hoteller, kiosker, i helseinstitusjoner og hos politiet, skriver NHO. De er en arbeidsgiver-organisasjon.

Har du en fast månedslønn der du jobber, får du lønn på disse helligdagene selv om du ikke jobber.

Har du derimot avtalt timelønn? Da kan du få lønn uten å jobbe, hvis en avtale sier det, for eksempel en tariffavtale. En tariffavtale er en avtale mellom en bedrift og et fagforbund. Dermed gir avtalen rettigheter for deg som jobber i bedriften.

Må du jobbe på en av disse dagene? Da må det være nødvendig at noen er på jobb, som på et sykehus, i brannvesenet, eller på en restaurant eller innen transport. Alle har krav på minst 40 prosent ekstra overtidsbetaling på helligdager.

Har du en avtale med arbeidsgiveren, for eksempel en tariffavtale? Da kan du ha rett på et større tillegg på en helligdag. Det avhenger av hva som står i avtalen. Det skriver organisasjonen LO. De jobber for arbeideres rettigheter.

Klar Tales nyhetsbrev

Meld deg på og få en oversikt over de viktigste sakene, forklart på en enkel måte.

Mer fra Norge

På forsiden nå