Valg2023

Vedtak

Hva er et vedtak?

Har du hørt ordet «vedtak» mange ganger? Det er en politiske beslutning. For eksempel i et kommunestyre eller i et bystyre. Politikerne gjør vedtak i ulike saker. For eksempel i saker om hva kommunen skal bruke penger på.

Politikerne i kommunestyret får forslag til vedtak fra administrasjonen og formannskapet.

Men politikerne kan gjøre om på forslag. Eller komme med sine egne forslag. Det skjer ofte etter at saken blir diskutert i en debatt.

Etter debatten, fatter politikerne vedtak. Det gjør de ved en avstemming. Forslaget som får flest stemmer, blir vedtatt. Da har de avgjort saken.

Siste utgave

På forsiden nå