Valg2023

Personstemme

Hva betyr personstemme?

Du kan påvirke valget med en personstemme eller flere.

Det betyr å gi ekstra støtte til kandidaterstemmeseddelen du velger å bruke. Hvert parti har sin seddel.

Vet du hvem du vil gi ekstra støtte til? Da setter du kryss ved siden av navnet deres på stemmeseddelen. Det er ingen grense for hvor mange kandidater du kan krysse av for.

Når det er gjort, har du gitt personstemmer. Personene har nå større sjanse til å bli valgt. Det er kun mulig å gi personstemmer i valg til kommunestyre og fylkesting.

Partiene kan også gi sine kandidater ekstra stemmer. Dette kalles for stemmetillegg. Disse kandidatene står øverst på stemmeseddelen i fet skrift. Disse kandidatene er sikret ekstra stemmer fra alle som stemmer på partiet.

Du kan også gi ekstra stemmer til kandidater fra andre partier enn det du stemmer på. Dette kalles for en «slenger».

På forsiden nå