Valg2023

Slenger

Hva betyr «slenger»?

Liker du en politiker fra et annet parti enn det du stemmer på? Da kan du gi en «slenger». Det gjør du ved å skrive navnet til kandidaten i et felt nederst på stemmeseddelen din. Da blir en del av stemmen din overført til kandidaten. Kandidaten har da større mulighet til å bli valgt.

Å gi en slenger er kun mulig i lokalvalg, ikke stortingsvalg.

Det finnes også andre måter å påvirke på. Du kan for eksempel gi personstemmer. Det betyr å gi ekstra støtte til kandidater på stemmeseddelen du bruker. Det gjør du ved å sette kryss ved siden av navnet deres.

Partiene kan også selv påvirke hvem som blir valgt. De kan gi stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg står øverst på stemmeseddelen i fet skrift. De er sikret ekstra stemmer fra alle som stemmer på partiet. De har større sjanse for å bli valgt.

Siste utgave

På forsiden nå