Valg2023

Lars Filip vil at flere blir politikere

Lars Filip Paulsen var egentlig lite interessert i politikk før. Nå vil han styre kommunen sin.

Mangfold gir et godt politisk miljø. Det mener Lars Filip Paulsen. Han ønsker at flere engasjerer seg i politikken.

– Vi har ingen andre minoriteter enn samiske i kommunestyret. Der har vi nok fortsatt en vei å gå, sier Paulsen til Klar Tale.

Til høsten stiller han til valg for partiet Høyre. Han vil bli ordfører i Hamarøy kommune. Der bor rundt 2.700 mennesker. Mange av dem er samiske.

Paulsen er selv same. Han synes hans egen kommune har gjort en god jobb for samene. Årsaken er at samene er godt representert, både politisk og i administrasjonen, tror han. Mangfold er viktig, synes Paulsen.

– Men det er ikke bare samiske minoriteter som er viktig. Det finnes andre minoriteter, sier han.

– Hvordan kan vi få flere minoriteter inn i politikken?

– Det finnes ingen rask løsning. For det første tror jeg det handler om trygghet. Mange lar være å engasjere seg. Det gjelder ikke bare minoriteter. Det er ofte mye støy i politikken, sier Paulsen. Han kommer med et eksempel:

– I Hamarøy har det vært mye støy rundt det samiske. Noen synes det får for stor plass. Andre mener det er for lite. Det kan være tøft å være med i slike diskusjoner.

Bildet viser samiske og norske flagg på lyktestolper i Hamarøy kommune.

Selv har han vært politiker siden 2011.

– Jeg var en av dem som ikke var så interessert i politikk. Jeg tenkte at det ikke angikk meg, sier Paulsen.

Men i 2011 ble han spurt om å være med på en felles valgliste.

– Det sa jeg ja til.

Slik fikk Paulsen plass i kommunestyret. Siden den gang har han engasjert seg politisk.

– Du lærer mye i begynnelsen. Fra å ikke være interessert i politikk, til å skjønne at dette faktisk er veldig interessant. Jeg oppdaget at jeg hadde en stemme. At jeg hadde noe å si og kunne bidra i valg og beslutninger.

– Hvorfor er det viktig?

– Alle er opptatt av noe i samfunnet. Det kan være et fritidstilbud, skolen din, eller helsetjenester. Du kan ikke bo i et samfunn uten å være opptatt av noe som helst. At jeg kan være med på å ta valg og beslutninger som angår stedet jeg bor, er drivkraften min.

Paulsen jobbet flere år på Sametinget.

– Skiller politikken på Sametinget seg fra politikken lokalt?

– Samer er ikke nødvendigvis opptatt av andre ting enn lokal-politikerne. Vi er opptatt av et godt barnehage-tilbud, skoletilbud og et godt helsetilbud til eldre. Forskjellen er språket og kulturen.

---

Sametinget

  • Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk. Samt sin kultur og sitt samfunnsliv.
  • Sametinget styres til daglig av sametingsrådet. Sametings-presidenten leder det.
  • Valg til Sametinget skjer hvert fjerde år. Samtidig som stortingsvalget.

---

Samiske politikere er altså opptatt av at tjenestene er tilpasset samisk kultur og språk, sier Paulsen.

– Etter hvert har det blitt et veldig godt samisk barnehage-tilbud. Men i skolen sliter elever med at det er for lite læremidler på samisk. Noen har fortsatt bøker fra 1997. Og vi vet at tidene forandrer seg. Helst burde vi hatt samiske lærebøker fra 2020. Eller nyere, sier Paulsen.

Det mangler også kompetanse på samisk språk og kultur innen helse, mener Paulsen.

– Jeg tror ikke det mangler vilje hos politikerne. Men heller mangel på kunnskap. Uten kunnskap klarer du ikke å legge til rette. Derfor er mangfoldet viktig.

Lars Filip Paulsen

Det er mangfold i alt, mener Paulsen.

– Mangfold er de svakeste i samfunnet. De som identifiserer seg med et annet kjønn, har en annen legning, minoriteter, unge, gamle og mye mer. Folkevalgte skal representere samfunnet.

Paulsen synes flere unge burde engasjere seg politisk også.

– Ved forrige valg var den yngste kandidaten i Hamarøy 38 år gammel. Ofte nominerer partiene eldre og erfarne folk. Det har vi klart å snu til årets valg i mitt parti, Høyre. Vi har fått flere kvinner med. Fire av dem er blant topp sju på lista. Og alle fire er under 35 år gamle. Det er jeg veldig stolt av at vi har fått til.

Partiene må tørre å slippe til unge som ønsker å prøve seg, mener han.

– I dag er alle i kommunestyret over 40 år. Det representerer ikke mangfoldet i kommunen. Vi er en kommune med mange unge, dyktige folk.

Paulsen avslutter med en oppfordring til ungdommen:

– Tør å prøve. Meld dere inn i elevrådet eller et ungdomsparti. Stikk dere frem. Kanskje kan din stemme påvirke hvordan ting blir? Det er utrolig artig å bidra i demokratiet. Jeg tror alle parti, ikke bare Høyre, har plass til de som ønsker å være med.

---

Kort om saken

  • Lars Filip Paulsen er fra partiet Høyre. Han stiller til valg i Hamarøy kommune.
  • Paulsen mener mangfold er viktig i politikken. Det gir et bedre politisk miljø.
  • Paulsen synes flere skal engasjere seg politisk. Både unge, eldre og minoriteter.

---