Nyheter

– Vi ser at gutter ofte er mindre forberedt på skolen

Mannsutvalget har 35 forslag som kan hjelpe menn. De vil hindre at menn skal havne utenfor.

Likestilling er viktig for den norske regjeringen. Derfor satte de sammen et eget mannsutvalg. Utvalget ledes av Claus Moxnes Jervell.

Onsdag kom rapporten, som heter «Likestillingens neste steg». Rapporten er på 315 sider. Den ser på hvordan samfunnet er for gutter og menn.

De skriver at det å falle utenfor kan føre til kriminalitet og rus. Dette har lenge vært sett på som problemer som ofte gutter har.

Rapporten viser at menn taper på flere områder i forhold til kvinner.

Blant annet utdanning, omsorg for egne barn og i møte med offentlige tjenester. Dette kan føre til at de er uten jobb eller at de mangler et sosialt miljø.

Derfor mener utvalget at skolen kanskje bør endres. De sier at gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen.

– Vi ser at gutter ofte er mindre forberedt på skolen enn jenter, sier Jervell, ifølge avisa VG.

---

Dette er forslagene til mannsutvalget:

 1. Gjøre reglene for foreldrepenger bedre når et barn blir født.
 2. Gi nye fedre og medmødre bedre rettigheter og en viktigere rolle.
 3. Lage et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og staten. Målet er å bedre balansen mellom jobb og familie. Gjerne steder hvor det jobber mest menn.
 4. Par som går fra hverandre, må prate med en mekler i seks timer før de kan gå til retten.
 5. Gi retten mer makt til å bestemme at barn skal bo like mye hos begge foreldrene.
 6. Foreldrene skal få bestemme om barnet skal flytte et annet sted i landet.
 7. Lage nye økonomiske regler som gjør at kvinner og menn blir mer likestilte.
 8. Vurdere ny lov som gir rett til fri fra jobb uten lønn, for å passe på personer som ikke er nærmeste familie.
 9. Se på nye regler for barn som har mer enn to personer som tar vare på dem.
 10. Bruke lek som en måte å lære på i barnehagen.
 11. La barn begynne på skolen når de er klare for det, ikke bare på et bestemt tidspunkt.
 12. Gjøre skoledagen mer variert og praktisk, med forskjellige aktiviteter.
 13. Tilby flere ulike måter å lære på i videregående skole.
 14. Gi alle elever som vil, en plass hvor de kan lære et håndverk eller en yrkesferdighet.
 15. Endre hvordan karakterene regnes om til poeng på vitnemålet.
 16. Jobbe nasjonalt for at flere unge velger yrkesfag som vanligvis velges av det motsatte kjønn.
 17. Ha en nasjonal plan for å få flere menn til å studere fag som handler om helse og omsorg.
 18. Endre reglene for hvordan du kommer inn på universitet eller høyskole.
 19. Jobbe mer for et godt arbeidsmiljø og mot trakassering på jobben.
 20. Lage en gruppe som skal se på helseproblemer menn ofte har.
 21. Vurdere om det skal være en fast sjekk for prostatakreft for alle menn.
 22. Sørge for at gutter og menn lettere kan få den hjelpen de trenger fra helsevesenet.
 23. Jobbe spesielt for å bedre seksuell helse.
 24. Sørge for at helsearbeidere lærer mer om menns helse for å gi bedre hjelp under konsultasjoner.
 25. Jobbe hardere for å stoppe selvmord.
 26. Gjøre tilbudene for mental helse, rusproblemer og i fengsler bedre.
 27. Lage flere steder der gutter og menn kan møtes og gjøre aktiviteter sammen.
 28. Jobbe for at alle barn, uansett bakgrunn, kan være med på fritidsaktiviteter.
 29. Sørge for at det finnes en fritidsklubb for unge i alle kommuner.
 30. Gi bedre støtte til dem som er skadd av noen de ikke er i familie med.
 31. Gi bedre hjelp til de som gjør vondt mot noen de er nær.
 32. Endre loven så den ikke favoriserer et kjønn, men behandler alle likt.
 33. Bruke bedre metoder for å oppnå likestilling.
 34. Oppdatere hvordan vi måler om menn og kvinner har like muligheter.
 35. Finne ut mer om hvilke utfordringer menn møter i spørsmål om likestilling.

---

Mer fra Nyheter

Siste utgave

På forsiden nå