Sport

Én av fire har blitt seksuelt trakassert i idretten det siste året

Mange som driver med idrett, forteller at de har hatt ugreie opplevelser.

Over halvparten har opplevd minst én krenkelse. Det gjelder unge voksne i norsk idrett. Tallene er for det siste året. Mange har blitt seksuelt trakassert.

Det kommer fram i en rapport. Den er fra Norges idrettsforbund. Kari Fasting har ledet jobben med rapporten. Hun er professor ved Norges idrettshøgskole (NIH).

---

Hva er en krenkelse?

  • Krenkelse er en uttalelse eller handling som fornærmer eller sårer noen.
  • Fysisk krenkelse blir også kalt kroppskrenkelse.
  • Fysisk krenkelse kan være å bruke vold mot en annen person. Det kan også være å fornærme personen fysisk på en annen måte.

Kilde: Store norske leksikon

---

Litt under halvparten har opplevd én eller flere psykiske krenkelser. Én av fire har opplevd seksuell trakassering. Rundt én av fem har opplevd fysiske krenkelser.

Både kvinner og menn har opplevd psykiske og fysiske krenkelser. Men flere kvinner har blitt seksuelt trakassert.

1.261 personer har svart på spørsmål. De er fra 18 år til 30 år. Alle er med i et idrettslag. Tallene er høye. Men de trenger ikke være høyere i idretten enn ellers i samfunnet, sier Fasting.

Fasting og kollegaene hennes ønsker mer fokus på temaet. De ønsker at trenere og andre får mer kunnskap om problemene.

Mange har sagt ifra til noen om det de har opplevd. Men de fleste har likevel ikke gått videre med det. Årsaken er de tenkte det ikke var noe å varsle om.

Flest mannlige trenere og instruktører har krenket andre fysisk og psykisk. Mens mannlige utøvere trakasserer oftest seksuelt.

– Vi må sørge for at alle utøvere kan delta i idretten uten frykt for krenkelser, sier Fasting.


Siste utgave

På forsiden nå