Klar Tale følger:

Asyl

Sosialdemokratene i Danmark vil flytte prosessen for å søke asyl til Afrika.

Korona-pandemien har ført til at mange færre innvandrere har kommet til Norge.

Færre krysser grensene inn til Europa ulovlig.