Klar Tale følger:

Flyktninger, innvandrere og asylsøkere