Klar Tale følger:

Flyktninger

Korona-pandemien har ført til at mange færre innvandrere har kommet til Norge.

Færre krysser grensene inn til Europa ulovlig.

Siste utgave