Klar Tale følger:

Statistisk Sentralbyrå

Korona-pandemien har ført til at mange færre innvandrere har kommet til Norge.

Nordmenn har litt større tro på egen helse enn før. Det viser en undersøkelse.

Emma og Jakob var de mest populære navnene i 2019.

Flere unge kvinner drar på jakt. Flest jakter på småvilt og hjortevilt.

Det blir stadig flere bobiler i Norge. Men de aller fleste eierne bor i distriktene.

Siste utgave