Klar Tale følger:

Utdanning

139 millioner kroner. Det skal hjelpe folk i arbeid, håper regjeringen.

Regjeringen vil bruke nye 16,3 milliarder kroner.