Tema
Bilde 1 av 4

Vi ødelegger naturen raskere enn noensinne

En million arter står i fare for å dø ut. Vi må gjøre store endringer i samfunnet, ifølge FN.

Naturen gir oss mer mat, energi og materialer enn noen gang. Men vi mister stadig flere arter og mer mangfold i naturen. Det vil få alvorlige følger for hele verden.

Naturpanelet til verdens-organisasjonen FN kom mandag med en rapport. Den viser naturens tilstand og følgene det får for oss mennesker.

Dette er Naturpanelets første, store rapport. Vi utnytter naturen mer og mer. Det gjør at naturen ikke kommer til å klare å gi oss like mye mat, energi og materialer i framtiden. Det viser rapporten.

Vi klarer ikke lenger å nå FNs mål for bærekraft. Vi klarer heller ikke nå målene om mangfold i naturen tidsnok. Så langt har utviklingen gått. Målene skulle vært nådd innen 2020.

– Økosystemene får det verre raskere enn noensinne. Vi og andre arter er avhengige av dem. Vi ødelegger grunnlaget for økonomien, for å ha noe å leve av. Og for sikker tilgang til mat, helse og gode liv verden over, sier Sir Robert Watson. Han er leder for Naturpanelet.

Vi har rundt åtte millioner arter av dyr og planter på jorda. Én million av disse står i fare for å dø ut. Det er flere enn på noe tidspunkt i menneskets historie. Det viser rapporten.

Disse er truet:

* Mer enn 40 prosent av amfibie-arter

* Nesten 33 prosent av koraller

* Mer enn 33 prosent av alle marine pattedyr

* Rundt 10 prosent av alle insekt-arter

145 forskere og eksperter fra 50 land har laget rapporten. De har samlet forskning og tall fra hele verden, også Norge.

Ivar Baste er styremedlem i Naturpanelet. Det viktigste med rapporten er å se all forskningen sammen, sier han.

– Dette viser hvordan mennesker påvirker naturen. Og hvor avhengige vi er av mangfoldet i naturen. Den viser også hvordan tapet påvirker hele kloden, sier Baste til nyhetsbyrået NTB.

– Vi i Europa bruker for eksempel mer ressurser enn det vi tar ut. Vi bruker og forurenser mye i andre land. Derfor er det viktig å sette sammen resultatene i forskjellige deler av verden. Slik får vi hele bildet, fortsetter han.

Mennesker har skapt store endringer i 74 prosent av miljøet på land. Vi har endret miljøet i halvparten av alle elver og i 40 prosent av miljøet i havet. Det viser FN-rapporten.

Naturen klarer ikke å ta opp like mye av klimagassen CO2 som før. Og miljøet blir vanskeligere å leve i.

Vi bruker landområder annerledes. Vi bruker havene, høster fra naturen, endrer klimaet, forurenser og sprer fremmede arter. Alt dette har påvirket utviklingen mest over hele verden. På land er det landbruk, skogbruk og gruvedrift som har størst følger. Mens i havet er det fiske som påvirker mest negativt.

Vi trenger dobbelt så mange råvarer fra naturen i dag. Det er sammenlignet med for 30 år siden. Samtidig er handelen i verden åtte ganger så stor. Og det bor mer enn dobbelt så mange mennesker i verden som i 1970.

Vi forurenser ti ganger så mye med plast som i 1980. Mellom 300 og 400 millioner tonn med skadelige stoffer og avfall er dumpet i vannet. Og kunstgjødsel har skapt mer enn 400 områder i havet med for lite oksygen. Til sammen er disse områdene større enn Storbritannia.

Vi trenger store endringer i samfunnet, ifølge rapporten. Det er dersom vi skal snu den skremmende utviklingen. Vi trenger nye lover og regler. De må ta med hva det egentlig koster å lage noe og forbruke. Det kan de for eksempel gjøre gjennom straff for å forurense.

Naturpanelet vil fjerne pengestøtte til ting som skader naturen. De vil ha mindre avfall og at vi skal hente ut mindre materialer fra naturen. De vil ha slutt på at et godt liv betyr å bruke flere ting.

Men det er heller ikke for sent å snu noe av utviklingen. Det mener Ivar Baste i Naturpanelet.

– Samfunnet endrer seg fort. Ny teknologi kan hjelpe oss. Dessuten er mennesker gode til å løse vanskelige utfordringer. Det vi trenger er denne typen kunnskap. Slik at vi skjønner samspillet mellom mennesker og natur. Og slik at vi kan ta gode valg, sier han.

Siste utgave

På forsiden nå