KLAR TALE 30 ÅR:

Slik bruker folk med ulike behov Klar Tale

Enkelt språk, større skrift og mulighet for å lytte til tekstene. Det gjør at Klar Tale passer for folk med forskjellige utfordringer.

Klar Tale ble startet for folk som sliter med å få med seg nyheter andre steder. For noen står lange tekster, vanskelige ord og liten skrift i veien for innholdet. Det gjelder blant andre folk med lesevansker, synshemmede og folk med afasi.

Vi snakket med organisasjonene som jobber for disse gruppene: Dysleksi Norge, Norges Blindeforbund og Afasiforbundet i Norge. De forteller hva Klar Tale betyr for deres medlemmer.

Avisa er ikke for lang. Det er en av årsakene til at den passer godt for folk med dysleksi, sier Caroline Solem. Hun er general-sekretær i Dysleksi Norge.

– Det gjør det mer fristende å bla i avisa. Sakene ikke lengre enn de trenger å være. Avisa gir et overblikk over det som skjer i nyhetene, sier hun til Klar Tale.

Medlemmene deres har alt fra små til store vansker med å lese. Informasjon som er lett å lese, er spesielt viktig for dem med store vansker, sier Solem.

– For dem er Klar Tale en inngang til å få med seg nyheter. Det er viktig for dem det gjelder, sier hun.

Terje André Olsen er forbundsleder i Norges Blindeforbund. Klar Tale er spesielt nyttig for folk som nettopp har mistet synet. Det tar tid å lære seg andre måter å lese på, sier han.

– En del bruker mye energi når de leser. Og da er det viktig å komme til poenget raskt. Og at innholdet ikke blir veldig vanskelig. Korte tekster gjør at du kommer igjennom det. Ellers gir du fortere opp, sier Olsen.

Klar Tales valgavis har vært spesielt viktig for medlemmer i blindeforbundet, sier han.

– Da er det jo greit å kunne ha noe uavhengig å lese om de ulike partiene. Som er enkelt tilgjengelig og kort å lese, sier Olsen.

Han har fulgt med på Klar Tale helt siden starten. Da jobbet de for at avisa skulle være tilgjengelig i punktskrift og som lyd.

– Så var det mye snakk om at en skulle skrive enkelt. Og betydde det at avisa ikke kunne skrive om vanskelige saker? Men det mener jeg at Klar Tale motbeviste ganske fort, sier Olsen.

Han synes det er bra med en avis som forklarer ting på en enkel måte. Men uten at den får leseren til å føle seg undervurdert.

– Det er veldig mange som kan ha nytte av å lese ting kort og enkelt. Uten at de har noen store problemer med å forstå vanskelige ting, sier han.

Folk med afasi har vansker med både å bruke og å oppfatte språk. Det er som følge av sykdom eller en skade i hjernen. Folk med afasi har også vansker med å lese og skrive, sier Marianne Brodin. Hun er general-sekretær i Afasiforbundet i Norge.

– Lange tekster, fremmed-ord og liten skrift kan være vanskelig. Mens korte tekster, enkelt språk og stor skrift kan hjelpe. Nettopp derfor er Klar Tale så bra, sier Brodin.

De som får afasi, trenger å trene opp språket igjen. Mange steder bruker logopeder og voksen-opplæringen Klar Tale. Både til behandling og i undervisning, forteller Brodin.

– De kan bruke avisa sammen med brukeren. Den tar opp saker som er aktuelle, på en enkel måte. Da kan de snakke om ting som skjer nå. Det gjør at de får fine diskusjoner. Logopeder bruker også klartale.no. Der kan de blant annet endre til større tekst, sier hun.

Siste utgave

På forsiden nå