Tema

Slik har Klar Tale jobbet med saken

Høsten 2019 ble Nav-skandalen oppdaget. Da ble vi i Klar Tale nysgjerrige. Hadde folk forstått reglene de var dømt for å bryte?

30. oktober 2019 sa statsminister Erna Solberg at Nav-saken var en skandale. To måneder senere startet Klar Tale å jobbe med saken om dem som ikke hadde forstått Navs regler.

Én av tre Nav-dømte sier de ikke forsto Nav sine regler. Det viser Klar Tales undersøkelse av de første dommene som ble oppdaget i Nav-skandalen.

Norske medier laget mange saker etter at Nav-skandalen ble kjent. Flere av de dømte stilte til intervju. Mange spurte myndighetene om hva som kunne gjøre at det gikk så galt. Det har det kommet mange svar på.

Klar Tale lager journalistikk som skal være lett å forstå. Vi skriver for blant andre folk med lesevansker og folk som holder på å lære norsk.

Da Nav-skandalen ble kjent, ble vi nysgjerrige. Var det noen av de dømte som trengte et enklere språk enn det Nav bruker? Hadde noen slitt med å forstå Nav sine regler? Og sto det noe om dette i dommene?

I januar 2020 ba vi Riksadvokaten om lista over alle uriktige dommer i Nav-skandalen. De sendte en oversikt over de 77 dommene som var kjent den gang. Klar Tale kontaktet de ulike domstolene som hadde dømt folk. Vi ba om å få alle dommene på lista. Det er litt færre personer enn antall dommer i utvalget vårt. Årsaken er at samme person kan være dømt i ulike domstoler.

Vi leste dommene. Vi ville finne ut om det var mange som hadde vansker med språk eller med å forstå reglene. Det virket slik etter kort tid. Da laget vi en systematisk, digital oversikt i et regneark over alle dommene. Vi bestemte oss for hvordan vi ville undersøke innholdet i dommene. Sto det noe om at folk hadde hatt vansker med å forstå? Hadde folk misforstått regler? Vi jaktet på ord og setninger som sa noe om dette. For eksempel: «Tiltalte forsto ikke», «skjønte ikke», «trodde han fikk samtykke», «hadde misforstått», «trodde at» og så videre.

I tillegg plukket vi ut dommer der folk sa at de ikke visste om eller hadde fått med seg regler. Men uten at det sto direkte at de hadde hatt problemer med å forstå. Disse er i en egen kategori i oversikten vår.

Hva var årsakene til at folk ikke forsto eller fikk med seg regler? Det ville vi også finne ut. Var årsaken vanskelig språk i skriftlig informasjon fra Nav? Var det feil eller utydelig informasjon fra saksbehandlere? Var det fordi den tiltalte kunne dårlig norsk eller hadde andre problemer med språk? Var psykisk sykdom årsaken, eller helt andre ting?

Klar Tale har ikke vurdert spørsmål om skyld når vi har gått gjennom dommene. Vi har kun sett på det som faktisk står i dommene. Vi har valgt å se på de dømtes forklaring slik de er skrevet i dommen. Eller hva forsvarerne eller retten selv har nevnt om forståelse. Står det at tiltalte hevder at han eller hun ikke forsto eller visste, har vi regnet med saken i vår oversikt. Uansett hva retten mente om det. Men i flere av sakene har retten også konkludert med at den dømte ikke forsto. I disse sakene er personene frifunnet for å ha lurt Nav med vilje. De er likevel dømt for uaktsomt bedrageri.

Alle dommene er lest av minst to journalister. Noen ganger var det ting som gjorde at vi tenkte at den tiltalte ikke hadde skjønt reglene. Men uten at det sto tydelig nok i dommen. Disse lot vi være å regne med. Én av disse handlet om en person med psykisk sykdom. Men det er uklart i dommen om det påvirket evnen til å forstå.

Vi har forsøkt å få kontakt med alle de dømte som sier de ikke forsto Navs regler. I tillegg kontaktet vi noen av de som ikke hadde fått med seg reglene. Vi har forsøkt å kontakte de aller fleste via deres advokater. Men flere av advokatene har mistet kontakten med de dømte. Noen av de dømte har vi også tatt direkte kontakt med. Flere av dem har vi ikke klart å spore opp. De færreste som vi har fått kontakt med, har ønsket å snakke. Kun tre har takket ja. Av disse ba to om å få være anonyme.

Siste utgave

På forsiden nå