Verden

Klarer lederne våre å redde kloden?

Mandag inviterer FNs generalsekretær til toppmøte om klima. Verdens land må gjøre mer for å redde kloden.

Verden er for treig med å redde klimaet. Vi trenger å gjøre mye mer, mye raskere. Derfor har António Guterres invitert til toppmøte om klima i New York i USA. Han er general-sekretær for verdens-organisasjonen FN.

– Klimaendringene løper fortere enn oss. De siste fire årene har vært de varmeste som er registrert. Og samtidig som det blir verre, så virker det som den politiske viljen blir mindre. Det sa Guterres i et intervju da han var på New Zealand i mai. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Mandag samles ledere og utsendinger fra hele verden i New York. Før helgen demonstrerte folk over hele verden. De krevde at politikerne gjør det som skal til for å redde klimaet.

I 2015 ble mange land i verden enige om en avtale om klima. Den kalles Parisavtalen.

Oppvarmingen av kloden skulle holdes under 2 grader. Det var hensikten med avtalen. Landene ville prøve å begrense økningen i temperaturen til 1,5 grader. Over 180 land leverte frivillig inn mål for kutt i klimagasser.

Mange var optimistiske. Dette skulle vi klare. Siden den gang har det gått verre.

– Løftene som noen land har kommet med, er ikke nok til å nå målet om 2 grader. Det er heller ikke nok til å holde økningen i temperaturen under 2,5 grader, sier Håkon Sælen til Klar Tale. Han forsker på klima ved Cicero Senter for klimaforskning.

Ifølge Parisavtalen skal landene komme med nye løfter til neste år. Da må de love å kutte enda mer i utslippene sine. Det er dersom vi skal klare å unngå at kloden blir altfor varm.

Guterres vil at landene skal si hvor mye de kommer til å love. Det ønsker han skal skje allerede under dette klimatoppmøtet.

– Noen land kommer til å love å kutte mer i utslippene. Men hvor mange kommer til å si noe konkret? Det er vanskelig å si. USA kommer ikke til å love noe. Kina har tidligere gitt signaler om at de vil øke sine mål. Men i det siste har de vært litt mer negative. Det samme gjelder India, sier Sælen.

– Situasjonen for klimaet er kritisk. Hvorfor gjør ikke landene mer?

– Det er mangel på politisk vilje. Mange land ønsker å prioritere andre ting. Det er istedenfor å kutte i utslippene av klimagasser. USA har sagt at de vil trekke seg ut av Parisavtalen. Den nye presidenten i Brasil vil ikke gjøre noe med utslippene. Den europeiske union (EU) prøver å gjøre mer. Men det er uenighet mellom landene i EU. Noen av dem ønsker ikke å kutte veldig raskt, forklarer Sælen.

Verden slipper ut stadig mer klimagasser. I fjor nådde utslippene ny rekord. Dagens tiltak er langt fra nok. Det er dersom vi skal redde klimaet. Det viser en rapport fra Equinor.

– Vi ligger enda dårligere an nå. Vi må kutte ganske mye i utslippene for å komme ned til 2 graders oppvarming, sier Sælen.

António Guterres har kommet med en ønskeliste til landene. Han ber om at de skal love å bli klimanøytrale innen 2050. Det betyr at de ikke skal bidra til at kloden varmes opp. Det kan skje ved tiltak for å bøte på utslipp. Guterres har også bed landene om å kutte utslipp med 45 prosent. Det ønsker han skal skje innen 2030. I tillegg ber han dem om å slutte å gi penger til kraftverk som bruker kull etter 2020.

– Det er ganske konkrete ønsker. Men det gjenstår å se om de blir oppfylt, sier Sælen.

Siste utgave

På forsiden nå