Verden

30 år etter apartheid

Tre tiår har gått siden Sør-Afrika fjernet de forhatte apartheid-lovene. Fortsatt er det store forskjeller mellom svarte og hvite i landet.

17. juni 1991 ble loven som delte folk etter hudfarge i Sør-Afrika fjernet. Loven ble kalt apartheid, som betyr «atskilthet».

Det er nå over 30 år siden loven ble opphevet. Likevel er det fortsatt tydelige forskjeller mellom svarte og hvite i landet.

Apartheid ble innført da Nasjonalist-partiet vant valget i 1948. Da ble det ulovlig for folk med ulik hudfarge å ha sex. Personer med ulik rase kunne heller ikke gifte seg. Raser er et viktig begrep i apartheid. Nasjonalist-partiet delte alle sørafrikanere inn i fire grupper: hvite, indere, fargede og afrikanere.

Disse gruppene måtte skilles. Folk fra forskjellige grupper kunne ikke bo i samme område. Derfor ble flere millioner afrikanere tvunget til å flytte.

Det var også en lov som ga hvite folk rett på 87 prosent av landets dyrkbare jord. Den ble fjernet i 1991. Det samme ble loven som bestemte hvor svarte kunne bo. Loven som nektet svarte adgang til parker, svømmehaller og offentlige toaletter ble også fjernet i 1991.

I 1990 ble en viktig mann løslatt fra fengsel. Han het Nelson Mandela. Apartheid-regimet hadde hatt ham i fangenskap i 27 år. Mandela ble leder i Den afrikanske nasjonal-kongressen (ANC). ANC jobbet aktivt mot apartheid-lovene og Nasjonalist-partiet.

I 1994 ble ANC valgt inn i regjering. Nelson Mandela ble Sør-Afrikas første svarte president. Det var starten på et demokratisk styre i Sør-Afrika.

Afrikas svarte folk hadde store forventninger til det nye styret. Det vil si 80 prosent av befolkningen med håp om likestilling. Skuffelsene ble mange og store. Mangelen på arbeid og bolig var fortsatt stor for den svarte befolkningen.

Selv om loven var fjernet, var det også mye rasisme i samfunnet. Det er enda ikke borte.

Selv om det i dag er mange rike svarte og fattige hvite, er det fortsatt store forskjeller. 36,5 prosent av svarte er uten jobb. Bare 8,8 prosent av hvite er arbeidsledig.

Sykdommen Aids er fortsatt en trussel for folk i Sør-Afrika. 8,7 millioner mennesker er smittet med hiv i landet. Flest av dem er svarte. Det er også flest svarte som er smittet med korona-viruset i Sør-Afrika. Årsaken skal være trange og dårlige boforhold. De fleste svarte bor i townshiper, som er tett bebodde forsteder til de store byene.

Det bor omtrent 60 millioner mennesker i Sør-Afrika. 20 prosent av dem tilhører middelklassen. Halvparten av dem er svarte. Flere svarte har også toppjobber i flere deler av næringslivet. Svarte eier også omtrent en firedel av aksjene i landets 100 største selskap. Dette viser en bedring. Men fortsatt er det mye som gjenstår.

Veien til likhet er fortsatt lang. Presidentene som har styrt etter Mandela, har vist varierende evne og vilje til å løse problemene. Millioner av svarte sørafrikanere venter på et bedre liv. 30 år etter at apartheid ble fjernet.

Siste utgave

På forsiden nå