Verden

Sier vi må være klare for endret klima og mer ekstremt vær

For første gang på sju år har klimapanelet i FN laget en ny, stor rapport. Mandag kom de med flere dårlige nyheter om situasjonen.

Europa — Rapporten har samlet det vi vet om global oppvarming. Forskere har sett på klima-endringene vi ser nå. Og de har laget en oversikt over hva som kan skje i årene framover.

Det har vært en mål om å hindre mer at temperaturen øker med mer enn 1,5 grader. Det er et mål vi ikke kan nå, står det i den nye rapporten fra IPCC. Det er klima-panelet til verdens-organisasjonen FN. IPCC sier at vi må regne med mer ekstremt vær i årene framover.

Selv om det blir gjort store kutt i utslipp, vil temperaturen trolig stige med mer enn 1,5 grader.

– Vi merker allerede global oppvarming i alle regioner på jorda. På flere måter. Og vi vil oppleve mer av det hvis det blir enda varmere, sier Panmao Zhai. Han en av forskerne som har ledet arbeidet med rapporten.

(Saken fortsetter under sendingen)

Jan Fuglestvedt er klimaforsker fra Norge. Han er også en av lederne i gruppa som har laget rapporten. Fuglestvedt sier de er mer sikre enn før.

– Forskningen er blitt sikrere. IPCC mener det ikke lenger er tvil om at mennesker har mye av skylda for at temperaturen har økt slik vi har sett, sier han.

– Jeg er stadig mer bekymret når jeg ser hva som faktisk skjer rundt oss. Det er det ingen tvil om. Samtidig er dette tett opp på det klimaforskere har sagt er i gang og som vil fortsette å skje. Selv om hver enkelt hendelse er en overraskelse, så er ikke utviklingen en overraskelse. Det er en forsterkning av det vi har sett fra før. Det sier Bjørn Hallvard Samset til Nettavisen. Han er forsker ved Cicero.

– Dette er alvorlig for verden allerede nå. Og det vil bli enda mer alvorlig. Det er den dårlige siden av det. Den positive siden er at vi har fortsatt en god sjanse til å unngå de verste konsekvensene, sier han.

Her kan du se en pressekonferanse på norsk.

Med enorme og svært raske kutt er det mulig å hindre at temperaturen stiger med mer enn 1,6 grader i 2050, sier IPCC. Da tror de det er mulig å senke den litt mot slutten av århundret.

I verste fall frykter forskere at jorda kan bli fem grader varmere i løpet av 80 år. Det vil være en katastrofe for livet slik vi kjenner det.

– Denne rapporten må bli slutten for kull og fossil energi. Det må bli slutten før det ødelegger planeten vår, sier António Guterres. Han er generalsekretær i verdens-organisasjonen FN.

Han mener alle land må slutte å lete etter mer fossilt brensel som kull, olje og gass. Han mener det må bli slutt på å gi penger til slik energi. Den må i stedet bli brukt på fornybar energi.

IPCC har også regnet på hvor mye temperaturen vil øke i ulike deler av verden. De har også regnet på endret regn, hvor mye is som vil smelte og hva som vil skje med havnivået. Samtidig sier forskerne at det kan bli verre enn antatt.

Ett eksempel er hvor mye havnivået vil stige. De tror det vil stige med mellom 30 centimeter og 1 meter innen 2100. Men de sier at det også kan stige med så mye som 2 meter. Da vil flere store byer og områder bli oversvømt.

Forskerne venter at havnivået vil stige i minst flere hundre år framover. Årsaken er at temperaturen stiger mye på Grønland og i Arktis. Det vil føre til at mye is smelter.

For land i Europa kan det bli raske endringer. Årsaken er at havstrømmer kan bli endret. Golf-strømmen bidrar til at klimaet i Europa er slik det er i dag. Den påvirker også andre havstrømmer. IPCC tror ikke at disse vil bli borte, men advarer om at det vil bli et stort problem om det skjer. Da blir det brå endringer i klimaet og været i blant annet i Europa.

Det går ofte fra fem år til sju år mellom hver store rapport fra IPCC. De skal gi lederne i verden nok kunnskap til at de kan gjøre gode valg om klima.

Det er forskere og eksperter som lager rapportene til IPCC. Men det er politikere i FN som må godkjenne sammendraget. Fredag ble det godkjent for første del av AR6.

Verdens leder skal ha et møte om klima i november. Det skal være i Glasgow i Skottland.

Dert var også et møte i Paris i Frankrike i 2015. Da vedtok landene som er med i FN at de skulle hindre temperaturen fra å øke med mer enn to grader. Men helst mindre enn 1,5 grader.

(Klar Tale følger saken)
Siste utgave

På forsiden nå