Verden

Hvem overtar makten i Iran?

Demonstranter roper «død over diktatoren» i Irans gater. Men hva skjer når landets øverste leder faktisk dør?

Ayatolla Ali Khamenei er Irans øverste leder. Han er 83 år gammel. Han skal ha vært nær døden flere ganger, ifølge rykter. Han skal blant annet ha gjennomgått behandling for prostatakreft. Men hva skjer den dagen øverste leder faktisk dør?

Som øverste leder har Khamenei nesten total makt. Han har stillingen livet ut. Kun én mann har hatt tittelen tidligere. Det var ayatolla Ruholla Khomeini. Han døde i 1989.

Hossein-Ali Montazeri skulle egentlig ta over etter Khomeini. Men dette endret seg. Montazeri kritiserte at politiske fanger ble henrettet.

Montazeri ble derfor ikke valgt til leder. Selv om han hadde høyest rangering. Ali Khamenei var president på den tiden. Men han ble valgt til leder.

Hva som skjer når Khamenei dør er usikkert. Men maktkampen er mest sannsynlig i full gang.

– Jeg tror forhandlinger om hans etterfølger allerede har startet, sier Mohammad Fazlhashemi. Han er professor i islamsk teologi og filosofi ved Uppsala-universitet. Han er ekspert på politisk islam.

Han trekker fram to stykker som mulige etterfølgere. Begge er svært konservative. Den første er Khameneis sønn, Mojtaba Khamenei.

Den andre er den nåværende presidenten. Han heter Ebrahim Raisi. Raisi er kjent som «Slakteren i Teheran». Han var med i rådet som bestemte hvem som skulle bli henrettet i 1988.

---

Fakta om styret i Iran:

* Iran er en konstitusjonell islamsk republikk. Det ble det etter en revolusjon i 1979.

* Irans politiske system bygger på prinsippet om at staten skal styres av islamske skriftlærde.

* Statsoverhodet er rahbar-e mo’azzam (øverste leder). Den øverste lederen blir sett på som en stedfortreder for den tolvte imamen. Som ifølge sjiaislam forsvant på 800-tallet og forventes å komme tilbake en dag.

* Øverste leder velges av et eget råd. Det kalles Ekspertrådet. Rådet består av 86 geistlige. Alle kandidater må først godkjennes av det såkalte Vergerådet. Der er seks av tolv medlemmer valgt av øverste leder.

* Alle kandidater til parlamentet og presidentskapet må godkjennes av Vergerådet.

* Grunnloven gir øverste leder mye makt. Han kontrollerer rettsapparatet, politiet, hæren og mediene. Han kan stoppe avgjørelser presidenten og parlamentet har gjort. Han har det siste ordet når det gjelder utforming av innenriks- og utenrikspolitikken.

* Systemet er unikt i verden, og skiller seg spesielt ut innenfor sjiaislam. Det historiske synet har vært at religion og politikk bør holdes atskilt.

---

Hvis Mojtaba Khamenei blir valgt kan det bety mer kaos. Ideen om nedarvet makt er ikke så populær blant folk. Samtidig har Ebrahim Raisi et dårlig rykte internasjonalt.

Både på grunn av henrettelsen av politiske fanger. Han får også skylden for å ha styrt landet dårlig økonomisk som president.

– Det blir vanskelig å selge Raisi til befolkningen, sier Fazlhashemi.

Verken Mojtaba Khamenei eller Ebrahim Raisi har særlig høy religiøs rang. Men de har gode relasjoner til Revolusjonsgarden.

Den nye lederen velges av det sakkyndige rådet. Det består av 88 religiøst lærde menn. Den militære Revolusjonsgarden beskytter den islamske staten.

Mye har forandret seg i Iran den siste tiden. Iranske kvinner har ledet an demonstrasjoner. Folk fortsetter å demonstrere mot regimet.

Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå