Verden

Han bruker plast for å protestere mot søppel

Senegalske Moudou Fall er miljøaktivist. Han bærer en «uniform» av plast. Det er hans måte å vise fram problemet med søppel på.

Moudou Fall er 49 år gammel og kommer fra Senegal. Han er miljøaktivist. Og mest kjent som plastmannen.

Han er godt synlig der han går rundt på Yarakh stranda ved hovedstaden Dakar. Han er dekket av fargerike plastposer, kopper og annet plastsøppel.

Når han går lager plasten lyd. Den henger nedover hele kroppen hans. Selv kaller han plasten for uniformen sin.

– Det er ikke noe kostyme, sier han. Samtidig som han snakker om alle problemene plast forårsaker.

På brystet hans henger det et skilt med tekst som er skrevet på fransk. Nei til plastposer står det, ifølge Fall.

Myndighetene i Senegal nedla forbud mot enkelte plastprodukter i 2020. Det skulle man ikke tro når man ser plastforurensningen på stranda Yarakh utenfor Dakar i Senegal. Plastforsøplingen utgjør et enormt problem her – som i mange andre land rundt om i verden. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Mannen med tre barn og den tidligere soldaten sier at plasten er en katastrofe. Det er gift for havet, for folk. Det er helseskadelig, sier han.

Under miljødagen for 11 år siden valgte han å gjøre noe. For å vekke verdens oppmerksomhet om alle farene med plast. Siden den gang har han gått rundt som en levende plastfigur.

Han har besøkt byer og strender over hele det vestafrikanske landet. Og han har også laget en eget organisasjon, som heter Clean Senegal.

Fall sitt mål er å få folk til å forstå hvor farlig det er. Han vil at folk skal gjøre mer for gjenbruk og resirkulering.

Når han går rundt på stranda roper en gruppe barn: «Kankurang! Kankurang kommer!».

Kankurang er en del av kulturarven til Senegal og Gambia. Og symboliserer ånden som sørger for orden og rettferdighet. Og regnes som en beskytter mot ondskap.

Denne Kankurangen forteller barna om forurensning med plast. Og sier at de må respektere miljøet.

– Klima-endringer er reelle. Så vi må prøve å endre måten vi lever på, sier han.

Miljøaktivisten – eller plastmannen, Modou Fall deltar på et arrangement i Dakar i Senegal om forurensning. Ved å bære plastavfall på kroppen, som en uniform, forsøker han å spre kunnskap om plastproblemet. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Selve produksjonen av plast fører til at vi slipper ut mye klimagasser. Som er mye av årsaken til at verden blir varmere. Samtidig kommer plastforurensningen over dette igjen.

Og Fall liker utviklingen dårlig. Ifølge tall vil produksjonen av plast firedobles innen 2050. Det viser tall fra FNs miljøprogram.

Fall sier at mange kanskje ser på ham som gal.

– Men ofte kjenner disse personene ikke til hvor stort dette problemet er. De kan endre synspunkt når jeg får en sjanse til å forklare, sier han.

Han hadde også lite støtte fra barna og kona til å starte med. Men nå både forstår de og respekterer de det han driver med.

For to år siden laget Senegal en lov som gjorde noen plastprodukter ulovlig. Når vi ser hvor mye plast som ligger rundt, ser det ikke ut til at forbudet har fungert.

Senegal er langt fra alene å slite med forsøpling. Hvert år produserer verden masse plast. Og svært mye av den kommer på avveie. Plast skader miljøet både til havs og på land. Det tetter også veier hvor vannet renner. Og dreper dyr som har spist plast.

Fall håper at budskapet hans om plast når verdens ledere.

– Afrikas ledere må våkne opp. Og jobbe sammen for å bekjempe dette, mener han.

Miljøaktivist Modou Fall fra Senegal, også kalt plastmannen, prøver å spre budskapet om at vi må stanse plastforurensningen. Her forteller han barn på stranda om hva man kan gjøre for å stanse forurensningen. Foto: Leo Correa / AP / NTB

---

Kort om saken

  • Senegalske Moudou Fall er miljøaktivist.
  • Han bruker plast for å protestere mot søppel.
  • Han mener Afrikas ledere må få opp øynene for forsøpling og klima-endringer.

---