Verden

Noen arter er viktigere enn andre

Hvilke arter må vi beskytte først? Den diskusjonen kommer opp når vi snakker om truede arter.

Noen arter er viktigere enn andre. De har en jobb for å holde økosystemene sammen. De kalles nøkkelarter. Forsvinner de, vil mange andre arter forsvinne.

– Det er klart at ulike arter har ulik betydning. Noen er helt klart viktigere enn andre, sier Torbjörn Ebenhard. Han er økolog og direktør ved Center for Biological Diversity i Uppsala.

---

Nøkkelart:

*En art som har stor påvirkning på andre arter i et økosystem.

*Forskere i en studie har valgt de viktigste nøkkelartene i hvert system.

*I Nord-Amerika gjelder dette først og fremst grizzlybjørn, bisonokser, ulv og puma.

*I Europa gjelder det gaupe, ulv og bison.

*I Afrika anbefales det å gjeninnføre elefanter og løver der de har blitt utryddet.

*Økosystemer er endret eller ødelagt i mange deler av verden. Det er gjort av mennesker.

Kilde: Økogeografi og nyhetsbyrået TT.

---

Robert T. Paine laget begrepet nøkkelarter. Han studerte i Washington i USA på midten av 1960-tallet. Da fant han at noen arter hadde svært stor effekt på omgivelse. Mens andre har liten påvirkning.

Paine gjorde forsøk. Han ville se hvordan dette fungerte. Han fjernet alle sjøstjerner av arten pisaster og raceus i et område. Hele økosystemet endret seg raskt.

Havskjell og blåskjell begynte å formere seg over hele området. Vanligvis ville sjøstjernene spist disse artene. Tangen forsvant. Da forsvant også alle dyrene som levde på det. Kråkeboller, sjøsnegler og skjell.

Det ble klart at pisaster var en nøkkelart i systemet. Slik ble konseptet nøkkelarter laget. Men hvordan finner de ut av hvilke som er nøkkelarter?

– Det er viktig å finne ut hva som vil skje dersom en art forsvinner fra økosystemet, sier Ebenhard.

Typiske eksempler på ekstremt viktige nøkkelarter er de to afrikanske elefantene. Savannelefanten og skogselefanten.

Plantene i området elefantene blir borte eller endrer seg stort. Det samme skjer hvis det blir raskt flere elefanter på et område. Å bevare elefanter er derfor veldig viktig. Elefanter er en truet art.

En annen kategori er byttedyr det er mange av. Slik som krillen i Antarktis. De er viktig mat for hval, sel og pingviner. Hvis krillen forsvant, ville hele systemet kollapset.

Den tredje kategorien er rovdyrene. De kan noen ganger kontrollere antallet byttedyr. Pollinatorene er en annen kategori. Det er både insekter, fugler og flaggermus. De er avhengig av blomstrende planter. Plantene er også avhengige av dem.

Noen planter utgjør sannsynligvis en egen kategori. Gran er helt klart en nøkkelart i land som Sverige og Norge.

– Grana står for mye og bygger opp hele økosystemet over store områder, sier Ebenhard.

Er arter som ikke er nøkkelarter ubetydelige? Nei, men de er mindre viktige for systemet.


Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå