Verden

Verden svikter kvinner og jenter

Verdens jenter og kvinner bli sviktet, ifølge ny rapport fra FN.

Kvinner og menn blir ikke behandlet likt som menn. De blir behandlet dårligere. Ny rapport fra De forente nasjoner viser at verden svikter kvinner og jenter.

De blir sviktet på flere områder. Det gjelder både fattigdom. Det å kunne være politiker og bestemme. Det samme gjelder med å kunne utdanne seg og skaffe seg penger selv.

– Det ser ut som verden ikke klarer å oppnå likestilling. Det sier Sarah Hendriks. Hun er leder i UN Women.

Likestilling er et viktig mål FN har. De håper å nå målet innen 2030. Rapporten viser at det kan bli vanskelig, ifølge Hendriks.

---

Her er noen av punktene fra rapporten

  • Hvert år blir 245 millioner kvinner over 15 år utsatt for vold av sin partner.
  • Én av fem kvinner blir gift før de fyller 18 år.
  • Kvinner bruker nesten tre timer mer enn menn på daglig husarbeid, uten å ha få betalt.
  • Kun én av fire medlemmer av forsamlinger som bestemmer, er kvinner.

---

FN har en egen organisasjon som jobber for kvinner. De mener at det trengs mye penger for å gi kvinner like muligheter og rettigheter som menn.

– Vi vet hva som må gjøres. Og det er nødvendig at verden betaler for det, sier Hendriks.

---

Kort om saken

  • FN sier at verden svikter kvinner og jenter, viser en ny rapport.
  • Hvert år blir 245 millioner kvinner over 15 år utsatt for vold av sin partner.
  • FN mener de trenger mye penger for å gi kvinner like muligheter og rettigheter som menn.

---

Siste utgave

På forsiden nå