Leder

Et ran av kvinnene i Afghanistan

Kvinnene i Afghanistan mistet rettighetene sine nærmest over natten. Hva ville du gjort, om du verken fikk jobbe eller gå på skole?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Tenk deg at du som kvinne verken fikk jobbe, studere eller trene. Hvordan ville du reagert? I tillegg må en mann følge deg utenfor huset. Du har heller ingen rettigheter til å påvirke hvem som bestemmer i landet. Slik er det i Afghanistan.

Klar Tale har snakket med Hoda Khamosh. Den afghanske kvinnen kjemper for kvinners rettigheter fra Norge. Hun belyser hvilken betydning endringene har for kvinnene i hjemlandet.

De strenge reglene hindrer ikke bare de voksne kvinnene. De ødelegger også framtiden til barn og unge. Jenter får ikke lov til å utdanne seg. Dermed blir de også fratatt muligheten til et yrke, om de igjen får ja til å jobbe.

Kvinnene i Afghanistan skal bare være hjemme. Følgene er enorme for dem. Men beslutningen vil også treffe Afghanistan hardt. Landet er avhengig av begge kjønn for utvikling. Det har Taliban og lederne valgt å se bort ifra.

Ledere i andre land må lytte til Hoda og andre kvinner. De må fortsette å presse Taliban, slik at kvinnene får sine rettigheter tilbake. For akkurat nå ser framtiden mørk ut for de afghanske kvinnene.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå