Leder

Korona er ikke over

For tre år siden spredde korona-viruset seg i verden. Fortsatt har det store følger for folk.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Hvor farlig var korona-viruset, egentlig? Vi vet at det var dødelig for mange. Vi trodde det var mildt og snilt mot særlig unge. Men noen ble svært syke. Andre fikk korona lett. For noen har deler av symptomene aldri blitt borte.

Svært mange sliter med senvirkninger av sykdommen. 17 millioner mennesker i Europa, ifølge tall fra WHO.

Sanja Salih sliter fortsatt. At hun fikk korona har fått enorme følger for livet hennes. Hun klarer ikke jobbe. Og hun er ikke alene her i Norge.

I 2021 anbefalte Helsedirektoratet at folk med ettervirkninger av korona skulle få hjelp. Men de anslo at bare folk som hadde ligget på sykehus, trengte rehabilitering. Trolig gjelder det mange flere. De færreste som ble syke med korona, endte på sykehus. De var hjemme.

Over halvparten av sykefraværet hos Nav i fjor var fra diagnosen slapphet/tretthet. Det økte med 24 prosent. Tallene er skremmende. Det store spørsmålet er om denne trenden vil fortsette. Og for hvor lenge.

Norske myndigheter må ta på alvor at ettervirkninger av korona er virkelige plager. Og de er langvarige. Det må settes av nok penger til behandling. For long covid ser ut til å være den nye folkesykdommen.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå